Podpis peticije proti izdaji okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Ekologija d.o.o.

Podjetje Ekologija d.o.o. v prostorih Gorenjske predilnice na Trati predeluje nevarne odpadke. Kapaciteto predelanih odpadkov želijo povečati do kar 92 ton odpadkov na dan. Gre za težke kovine, živo srebro, šestvalentni krom, cianid, arzen, radioaktivne, toksične in kancerogene snovi, pesticide, naftne derivate,.(povzeto po spletni strani podjetja Ekologija). Predelava na Trati poteka v prostorih Gorenjske predilnice, kjer:

  • ni primerno poskrbljeno za požarno varnost,
  • ni nobene zaščite ob izlitju, kar predstavlja veliko nevarnost za onesnaženost podtalnice, vodnih virov, centralne čistilne naprave na Suhi in reke Sore,
  • ni primerno poskrbljeno za odsesavanje in čiščenje plinov, ki nastajajo pri procesu predelave. Ti plini gredo v zrak, ki ga dihamo!
    do 92 ton nevarnih odpadkov na dan – vsak dan, iz cele Evrope v Škofjo Loko!
  • vsak dan, iz Kranja, čez Dorfarje, Forme, Sveti Duh, Virmaše, Grenc
  • vsak dan, iz Ljubljane čez Reteče, Godešič
  • vsak dan, potencialna ekološka katastrofa, za naravo, za ljudi.

Tako obsežne predelave nevarnih odpadkov v Škofji Loki ne potrebujemo, zato smo ODLOČNO PROTI! PROTI IZDAJI OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA PODJETJU EKOLOGIJA d.o.o. IN PROTI PREDELAVI NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI ŠKOFJA LOKA!

Peticijo lahko podpišete na spletni strani http://www.mojaskofjaloka.si/kako-pomagati

Iniciativa za Škofjo Loko brez nevarnih odpadkov

Izjava za javnost pobudnikov sklica 1. Izredne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka

Izjava za javnost pobudnikov sklica 1. Izredne seje Občinskega sveta Občine
Škofja Loka, ki je bila sklicana za 17.8.2016 ob 18:00 uri

 

Podjetje Ekologija, v od Gorenjske predilnice odkupljenih oz. najetih
prostorov, že sedaj predeluje dnevno 6,5 t nevarnih odpadkov, letos pa so
vložili zahtevek za povečanje proizvodnje na 92 t dnevno, torej za
PETNAJSTKRATNO povečanje kapacitet!

Ekološko osveščeni svetniki, ki nam je čisto okolje ena od osnovnih
prioritet, smo si 10.08.2016 ogledali proizvodne prostore podjetja Ekologija
d.o.o., kjer smo od direktorja podjetja pričakovali strokovne in utemeljene
odgovore na naša vprašanja, ki se v celoti navezujejo na varnost postopkov
odstranjevanja nevarnih odpadkov. Pričakovali smo, da bomo videli proizvodnji
postopek, videli pa smo zgolj počiščene in pospravljene prostore, ter
informacijo, da ima podjetje kolektivni dopust.

Ker smo občinski svetniki izvoljeni predstavniki vseh občank in občanov, se
čutimo dolžne in tudi odgovorne, da o tem dogajanju obvestimo javnost, za
kar se nam je zdela najbolj primerna tribuna seja Občinskega sveta. Na
žalost je bila seja nesklepčna, saj se je ni udeležila večina koalicijskih
občinskih svetnikov, zato jo je bil predsedujoči prisiljen zaključiti.

Smo pa zato izpeljali neformalno razpravo, v kateri so sodelovali vsi
prisotni svetniki. V razpravi smo predstavili splošno stališče, da je nujno
potrebno ugotoviti, ali so vsi postopki, ki se, oz. ki naj bi se izvajali v
podjetju Ekologija, dejansko varni oz. v skladu s strokovnimi predpisi in
zakonodajo, ali ne. Nismo apriori proti predelovalcem odpadkov, ki jih
nenazadnje proizvajamo tudi v našem okolju, ne želimo pa, da bi se v naše
domače okolje začeli stekati nevarni odpadki iz cele Evrope in Balkana, na
kar da slutiti zahtevek za tako veliko povečanje kapacitet podjetja.

Zato je naše enotno stališče, da se pripravi javna razprava na to temo, na
katero se povabi ustrezne strokovnjake, ki bodo znali oceniti in na podlagi
dejstev predstaviti dejansko sliko, kakor tudi njihovo strokovno mnenje, saj
nikakor ne moremo pristati na to, da bi imeli v svoji neposredni bližini
nevarne odpadke, ki pomenijo izjemno veliko nevarnost za zdravje vseh občank
in občanov.

Predelava nevarnih odpadkov že ima vpliv na kvaliteto življenja in bivanja
ter zdravje ljudi v neposredni bližini in okolici. Vsako povečanje
skladiščenja in predelave nevarnih odpadkov pa bi lahko imelo neslutene
posledice ne samo na okolje, ki je že sedaj več kot dovolj obremenjeno z
vplivi industrije, temveč tudi neposredno na zdravje občank in občanov. Zdi
se nam, da predelava nevarnih odpadkov v tisočletno mesto nikakor ne sodi.

Izdaja novega okoljevarstvenega dovoljenja za podjetje Ekologija d.o.o.

V industrijski coni Trata, natančneje v stavbi nekdanje Gorenjske predilnice deluje podjetje Ekologija, ki se ukvarja s predelavo in odstranjevanjem nevarnih odpadkov. Trenutno na Trati deluje naprava ki predela do 6,5 ton nevarnih odpadkov na dan. Z novim okoljevarstvenim dovoljenjem, ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za Okolje (ARSO) pa bodo po novem lahko predelali do 22 ton in odstranili do 82 ton odpadkov na dan. Odpadke bi vozili iz celotnega območja EU in Hrvaške.

Javno naznanilo o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja je bilo izdano 7.6.2016, objavljeno je bilo na spletnih straneh Arsa, na občinski spletni strani in občinski oglasni deski.

Javno naznanilo – Obratovanje naprave za predelavo in odstranjevnje odpadkov

Dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je dostopna na spletnih straneh ARSO.

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/okoljevarstveno%20soglasje/Vloge%20v%20re%c5%a1evanju/

V KS smo za namero podjetja Ekologija izvedeli po naključju in prepozno za oddajo mnenj in pripomb za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. V sredo 13.7.2016 smo se skupaj s predstavnikoma KS Trata g. Janezom Demšarjem, predstavnikom KS Reteče g. Bojanom Tišlerjem in svetnikom občinskega sveta g. Rolandom Krajnikom sestali, da preučimo možnosti in postopke, ki jih imamo na voljo, da vstopimo v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja.

Na zadnji dan, to je 14.7.2016, smo oddali na ARSO prijavo kot stranski udeleženec v postopku, saj prebivamo na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi.

Na to temo je občinski svetnik g. Rolando Krajnik sklical tudi izredno sejo občinskega sveta.

Prispevek na spletni strani časopisa Dnevnik https://www.dnevnik.si/1042746869/lokalno/gorenjska/skofjelosko-podjetje-zeli-predelovati-nevarne-odpadke-ljudje-ogorceni

Prispevek v Dnevniku na TV Slovenija 1 http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-slovenska-kronika/174417328

Večer na vasi 2016

Po dveh letih slabšega vremena je bil letošnji Večer na vasi spet nazaj pred cerkvijo Sv. Miklavža.

V kulturnem programu so se nam predstavili otroci podružnične osnovne šole Reteče, Tamburaška skupina Bisernica iz Reteč in Ansambel Kerlci, ki pa so svoj nastop malo podaljšali in nam tako prijetno popestrili večer.
Večer je bil kar dobro obiskan. Povabilu so se odzvali tudi župan mag. Miha ješe, in pa predsedniki sosednjih krajevnih skupnosti.

Slike iz večera na vasi si lahko pogledate spodaj.

Dan nogometa 2016

V soboto je bil na Produ Dan nogometa. V popoldanski tekmi so se prijateljsko pomerili med sabo kadeti in mladinci NK Škofja Loka Medvode. Proti večeru pa se je odigrala glavna tekma Ledik proti Oženjenim. Po dolgih letih so Ledik dobili polno mrežo golov, saj so jih Oženjeni premagali z 8:3.

Po tako odmevni zmagi, je sledilo druženje ob pijači in jedači. Zmagovalci so praznovali, poraženci pa so se lahko zamislili nad porazom. Oženjeni so bili namreč v povprečju stari 45let, Ledik pa nekaj čez 20let… torej naj velja: leta niso ovira za popolno zmago!

V nedeljo pa je zelo uspešno potekal memorialni spust po Savi do Tacna. Udeležilo se ga je skoraj 40 ljudi. Spust se je končal s popoldanskim piknikom na Produ.

20160618_190453

20160618_190503

Sprejemanje pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Škofja Loka

14.06.2016 Obvestilo – sprejemanje pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Škofja Loka

Občina Škofja Loka obvešča občane in drugo zainteresirano javnost, da bo do vključno 31.07.2016 sprejemala pobude in predloge za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Škofja Loka.

Pobude je možno podati za spremembe namembnosti zemljišč kot tudi za spremembe določil odloka OPN in njegove grafične priloge. Pobude, ki so bile podane po 1.6.2008 in niso bile obravnavane pri sprejemanju trenutno veljavnega OPN, bodo obravnavane skupaj s pobudami prispelimi na podlagi tega javnega naznanila, zato zanje ni potrebno vlagati novih vlog.

V spremembah in dopolnitvah OPN se bodo obravnavale le pobude in predlogi, ki bodo ustrezno prikazani in utemeljeni ter izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja in konceptom načrtovanja poselitve občine, ustreznosti z vidika urbanističnih meril, varstvenih omejitev in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo, skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju.

Pobude in predloge z ustreznimi prilogami posredujte ali po pošti na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, ali jih oddajte v vložišču oz. sprejemni pisarni na sedežu občine, lahko pa jih posredujete preko e-pošte na naslov: obcina@skofjaloka.si.

Celotno vabilo k oddaji ponudb si lahko ogledate na spletni strani Občine Škofja Loka.

« Stari zapisi