Pregled gasilnih aparatov v gasilskem domu na Godešiču

V sredo, 19. oktobra, bo v gasilskem domu na Godešiču potekal pregled gasilnih aparatov s strani pooblaščenega serviserja.

Pregled bo potekal od 15.00 do 17.00 ure.

 

Cena pregleda aparata je 3€ (manjši gasilni aparat)oziroma 4€ (večji gasilni aparat) + morebitni drugi stroški zaradi neustreznega stanja aparata.

Za vse, ki gasilnega aparata še nimate,pa bo možen nakup novega.
Priporočamo nakup 6 kilogramskega (32€*) ali 9 kilogramskega (40€*) aparata.

* V mesecu oktobru velja 18% akcijski popust na izbrane gasilne aparate (PZR, požarna zaščita Radovljica, d. o. o.).

O nakupu nas obvestite na 031-532-022 (Borut) ali e-poštni naslov pgd.godesic@gmail.com, da zagotovimo zadostno število aparatov.

 

Ustrezen in redno pregledan gasilni aparat je ključnega pomena za uspešno gašenje začetnih požarov.

pregled-aparatov-1

 

Osmrtnica

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu zapustil naš dragi Peter Bobnar z Godešiča.
Pogreb bo v soboto, 15. oktobra ob 14.00 na pokopališču v Retečah.
Žara bo od petka, 14. oktobra, od 15.00 naprej, v tamkajšnji župnijski cerkvi.

Prispevki za časopis Dobrave

Ob koncu leta bo, tako kot vsako leto, izšla nova številka glasila KS Godešič, Dobrave. V njem lahko najdete članke o celoletnem dogajanju na vasi.

Če imate kakšen prispevek in želite, da bi bil objavljen v Dobravah, ga lahko pošljete na elektronski naslov novinec.matej@gmail.com, lahko pa me tudi kontaktirate na telefonsko številko 040/775-168 (Matej Novinec). Po želji lahko priložite tudi kakšno sliko. Prispevke prosimo pošljite do 20. novembra.

Vsakega prispevka bomo veseli.

Podpis peticije proti izdaji okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Ekologija d.o.o.

Podjetje Ekologija d.o.o. v prostorih Gorenjske predilnice na Trati predeluje nevarne odpadke. Kapaciteto predelanih odpadkov želijo povečati do kar 92 ton odpadkov na dan. Gre za težke kovine, živo srebro, šestvalentni krom, cianid, arzen, radioaktivne, toksične in kancerogene snovi, pesticide, naftne derivate,.(povzeto po spletni strani podjetja Ekologija). Predelava na Trati poteka v prostorih Gorenjske predilnice, kjer:

  • ni primerno poskrbljeno za požarno varnost,
  • ni nobene zaščite ob izlitju, kar predstavlja veliko nevarnost za onesnaženost podtalnice, vodnih virov, centralne čistilne naprave na Suhi in reke Sore,
  • ni primerno poskrbljeno za odsesavanje in čiščenje plinov, ki nastajajo pri procesu predelave. Ti plini gredo v zrak, ki ga dihamo!
    do 92 ton nevarnih odpadkov na dan – vsak dan, iz cele Evrope v Škofjo Loko!
  • vsak dan, iz Kranja, čez Dorfarje, Forme, Sveti Duh, Virmaše, Grenc
  • vsak dan, iz Ljubljane čez Reteče, Godešič
  • vsak dan, potencialna ekološka katastrofa, za naravo, za ljudi.

Tako obsežne predelave nevarnih odpadkov v Škofji Loki ne potrebujemo, zato smo ODLOČNO PROTI! PROTI IZDAJI OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA PODJETJU EKOLOGIJA d.o.o. IN PROTI PREDELAVI NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI ŠKOFJA LOKA!

Peticijo lahko podpišete na spletni strani http://www.mojaskofjaloka.si/kako-pomagati

Iniciativa za Škofjo Loko brez nevarnih odpadkov

Izjava za javnost pobudnikov sklica 1. Izredne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka

Izjava za javnost pobudnikov sklica 1. Izredne seje Občinskega sveta Občine
Škofja Loka, ki je bila sklicana za 17.8.2016 ob 18:00 uri

 

Podjetje Ekologija, v od Gorenjske predilnice odkupljenih oz. najetih
prostorov, že sedaj predeluje dnevno 6,5 t nevarnih odpadkov, letos pa so
vložili zahtevek za povečanje proizvodnje na 92 t dnevno, torej za
PETNAJSTKRATNO povečanje kapacitet!

Ekološko osveščeni svetniki, ki nam je čisto okolje ena od osnovnih
prioritet, smo si 10.08.2016 ogledali proizvodne prostore podjetja Ekologija
d.o.o., kjer smo od direktorja podjetja pričakovali strokovne in utemeljene
odgovore na naša vprašanja, ki se v celoti navezujejo na varnost postopkov
odstranjevanja nevarnih odpadkov. Pričakovali smo, da bomo videli proizvodnji
postopek, videli pa smo zgolj počiščene in pospravljene prostore, ter
informacijo, da ima podjetje kolektivni dopust.

Ker smo občinski svetniki izvoljeni predstavniki vseh občank in občanov, se
čutimo dolžne in tudi odgovorne, da o tem dogajanju obvestimo javnost, za
kar se nam je zdela najbolj primerna tribuna seja Občinskega sveta. Na
žalost je bila seja nesklepčna, saj se je ni udeležila večina koalicijskih
občinskih svetnikov, zato jo je bil predsedujoči prisiljen zaključiti.

Smo pa zato izpeljali neformalno razpravo, v kateri so sodelovali vsi
prisotni svetniki. V razpravi smo predstavili splošno stališče, da je nujno
potrebno ugotoviti, ali so vsi postopki, ki se, oz. ki naj bi se izvajali v
podjetju Ekologija, dejansko varni oz. v skladu s strokovnimi predpisi in
zakonodajo, ali ne. Nismo apriori proti predelovalcem odpadkov, ki jih
nenazadnje proizvajamo tudi v našem okolju, ne želimo pa, da bi se v naše
domače okolje začeli stekati nevarni odpadki iz cele Evrope in Balkana, na
kar da slutiti zahtevek za tako veliko povečanje kapacitet podjetja.

Zato je naše enotno stališče, da se pripravi javna razprava na to temo, na
katero se povabi ustrezne strokovnjake, ki bodo znali oceniti in na podlagi
dejstev predstaviti dejansko sliko, kakor tudi njihovo strokovno mnenje, saj
nikakor ne moremo pristati na to, da bi imeli v svoji neposredni bližini
nevarne odpadke, ki pomenijo izjemno veliko nevarnost za zdravje vseh občank
in občanov.

Predelava nevarnih odpadkov že ima vpliv na kvaliteto življenja in bivanja
ter zdravje ljudi v neposredni bližini in okolici. Vsako povečanje
skladiščenja in predelave nevarnih odpadkov pa bi lahko imelo neslutene
posledice ne samo na okolje, ki je že sedaj več kot dovolj obremenjeno z
vplivi industrije, temveč tudi neposredno na zdravje občank in občanov. Zdi
se nam, da predelava nevarnih odpadkov v tisočletno mesto nikakor ne sodi.

Izdaja novega okoljevarstvenega dovoljenja za podjetje Ekologija d.o.o.

V industrijski coni Trata, natančneje v stavbi nekdanje Gorenjske predilnice deluje podjetje Ekologija, ki se ukvarja s predelavo in odstranjevanjem nevarnih odpadkov. Trenutno na Trati deluje naprava ki predela do 6,5 ton nevarnih odpadkov na dan. Z novim okoljevarstvenim dovoljenjem, ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za Okolje (ARSO) pa bodo po novem lahko predelali do 22 ton in odstranili do 82 ton odpadkov na dan. Odpadke bi vozili iz celotnega območja EU in Hrvaške.

Javno naznanilo o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja je bilo izdano 7.6.2016, objavljeno je bilo na spletnih straneh Arsa, na občinski spletni strani in občinski oglasni deski.

Javno naznanilo – Obratovanje naprave za predelavo in odstranjevnje odpadkov

Dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je dostopna na spletnih straneh ARSO.

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/okoljevarstveno%20soglasje/Vloge%20v%20re%c5%a1evanju/

V KS smo za namero podjetja Ekologija izvedeli po naključju in prepozno za oddajo mnenj in pripomb za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. V sredo 13.7.2016 smo se skupaj s predstavnikoma KS Trata g. Janezom Demšarjem, predstavnikom KS Reteče g. Bojanom Tišlerjem in svetnikom občinskega sveta g. Rolandom Krajnikom sestali, da preučimo možnosti in postopke, ki jih imamo na voljo, da vstopimo v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja.

Na zadnji dan, to je 14.7.2016, smo oddali na ARSO prijavo kot stranski udeleženec v postopku, saj prebivamo na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi.

Na to temo je občinski svetnik g. Rolando Krajnik sklical tudi izredno sejo občinskega sveta.

Prispevek na spletni strani časopisa Dnevnik https://www.dnevnik.si/1042746869/lokalno/gorenjska/skofjelosko-podjetje-zeli-predelovati-nevarne-odpadke-ljudje-ogorceni

Prispevek v Dnevniku na TV Slovenija 1 http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-slovenska-kronika/174417328

« Stari zapisi