Javna razgrnitev: Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrat Messer kisikarna

Skladno s sklepom občinskega sveta št. 253 sprejet na 16. redni seji 8. Septembra 2016 vas obveščamo, da Agencija RS za okolje vodi postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obrat MESSER KISIKARNA Šk. Loka, Trata n.n. Skladno z določili zakona o varstvu okolja je potrebno v tem postopku javnosti zagotoviti vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju ter omogočiti izražanje mnenj in dajanje pripomb. Rok, v katerem ima javnost pravico do vpogleda in možnost dajanja mnenj in pripomb, je 30 dni od začetka javne razgrnitve.

Z javnim naznanilom št. 35495-8/2016-6 z dne 23.11.2016 ARSO javnost seznanja, da je vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja možen v času od 29.11.2016 do 29.12.2016 v prostorih Upravne enote Škofja Loka, Poljanska c.2, oddelek za okolje in prostor v času uradnih ur.
Mnenja in pripombe lahko posredujete v pisni obliki na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na gp.arso@gov.si

Messer – javno naznanilo

http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seveso-register

Občina Škofja Loka

Obisk svetega Miklavža na Godešiču

miklavževanjeNašo vas bo na predvečer goda svetega Miklavža spet obiskal sveti Miklavž s svojim zvestim spremstvom parkeljni. Vsi pridni otroci se ga verjetno že zelo veselijo. Tisti malo manj pridni pa se verjetno že malo bojijo, da jih parkeljni ne vzamejo s seboj.

Sveti Miklavž bo svoj obisk začel ob mraku na zahodnem delu vasi (pri industrijski coni). Obiskal bo vse pridne otroke po domovih, za malo dalj časa pa se bo okrog 18.30 ure ustavil pred domom krajevne skupnosti.

Pregled gasilnih aparatov v gasilskem domu na Godešiču

V sredo, 19. oktobra, bo v gasilskem domu na Godešiču potekal pregled gasilnih aparatov s strani pooblaščenega serviserja.

Pregled bo potekal od 15.00 do 17.00 ure.

 

Cena pregleda aparata je 3€ (manjši gasilni aparat)oziroma 4€ (večji gasilni aparat) + morebitni drugi stroški zaradi neustreznega stanja aparata.

Za vse, ki gasilnega aparata še nimate,pa bo možen nakup novega.
Priporočamo nakup 6 kilogramskega (32€*) ali 9 kilogramskega (40€*) aparata.

* V mesecu oktobru velja 18% akcijski popust na izbrane gasilne aparate (PZR, požarna zaščita Radovljica, d. o. o.).

O nakupu nas obvestite na 031-532-022 (Borut) ali e-poštni naslov pgd.godesic@gmail.com, da zagotovimo zadostno število aparatov.

 

Ustrezen in redno pregledan gasilni aparat je ključnega pomena za uspešno gašenje začetnih požarov.

pregled-aparatov-1

 

Osmrtnica

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu zapustil naš dragi Peter Bobnar z Godešiča.
Pogreb bo v soboto, 15. oktobra ob 14.00 na pokopališču v Retečah.
Žara bo od petka, 14. oktobra, od 15.00 naprej, v tamkajšnji župnijski cerkvi.

Prispevki za časopis Dobrave

Ob koncu leta bo, tako kot vsako leto, izšla nova številka glasila KS Godešič, Dobrave. V njem lahko najdete članke o celoletnem dogajanju na vasi.

Če imate kakšen prispevek in želite, da bi bil objavljen v Dobravah, ga lahko pošljete na elektronski naslov novinec.matej@gmail.com, lahko pa me tudi kontaktirate na telefonsko številko 040/775-168 (Matej Novinec). Po želji lahko priložite tudi kakšno sliko. Prispevke prosimo pošljite do 20. novembra.

Vsakega prispevka bomo veseli.

Podpis peticije proti izdaji okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Ekologija d.o.o.

Podjetje Ekologija d.o.o. v prostorih Gorenjske predilnice na Trati predeluje nevarne odpadke. Kapaciteto predelanih odpadkov želijo povečati do kar 92 ton odpadkov na dan. Gre za težke kovine, živo srebro, šestvalentni krom, cianid, arzen, radioaktivne, toksične in kancerogene snovi, pesticide, naftne derivate,.(povzeto po spletni strani podjetja Ekologija). Predelava na Trati poteka v prostorih Gorenjske predilnice, kjer:

  • ni primerno poskrbljeno za požarno varnost,
  • ni nobene zaščite ob izlitju, kar predstavlja veliko nevarnost za onesnaženost podtalnice, vodnih virov, centralne čistilne naprave na Suhi in reke Sore,
  • ni primerno poskrbljeno za odsesavanje in čiščenje plinov, ki nastajajo pri procesu predelave. Ti plini gredo v zrak, ki ga dihamo!
    do 92 ton nevarnih odpadkov na dan – vsak dan, iz cele Evrope v Škofjo Loko!
  • vsak dan, iz Kranja, čez Dorfarje, Forme, Sveti Duh, Virmaše, Grenc
  • vsak dan, iz Ljubljane čez Reteče, Godešič
  • vsak dan, potencialna ekološka katastrofa, za naravo, za ljudi.

Tako obsežne predelave nevarnih odpadkov v Škofji Loki ne potrebujemo, zato smo ODLOČNO PROTI! PROTI IZDAJI OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA PODJETJU EKOLOGIJA d.o.o. IN PROTI PREDELAVI NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI ŠKOFJA LOKA!

Peticijo lahko podpišete na spletni strani http://www.mojaskofjaloka.si/kako-pomagati

Iniciativa za Škofjo Loko brez nevarnih odpadkov

« Stari zapisi