Skupni zbor krajanov Godešič, Reteče – Gorenja vas

KRAJEVNA SKUPNOST RETEČE – GORENJA VAS in KRAJEVNA SKUPNOST GODEŠIČ

Vabita na skupni ZBOR KRAJANOV, ki bo v ponedeljek 02.02.2015 ob 19.00 v veliki dvorani kulturnega doma v Retečah

 

Glavna tema na zboru krajanov bo izgradnja in priklapljanje na novograjeno kanalizacijsko in vodovodno omrežje na trasi

Godešič – Reteče – ČN Gorenja vas:

  1. Izgradnja in podaljšanje sekundarnih vodov kanalizacije do parcele
  2. Izgradnja kontrolnih oziroma vpadnih jaškov ob parceli
  3. Višina komunalnega prispevka
  4. Izračun kanalščine za vodovod in kanalizacijo

Na skupni zbor krajanov so poleg krajanov obeh KS vabljeni člani občinskega sveta, župan in občinski uradniki zadolženi za izgradnjo.

 

KS GODEŠIČ
Matjaž Krajnik, predsednik

KS RETEČE – GORENJA VAS
Tomaž Jenko, predsednik

Comments are closed.