Archive for Author Maja Starman

Obvestilo – o popolni dolgotrajni zapori Kidričeve ceste med križiščem Lipica in Odejo in preusmeritvi javnega avtobusnega prometa (16.4. – 31.8.2019)

OBVESTILO

Zaradi izvajana celovite rekonstrukcije Kidričeve ceste, bo na odseku med križiščem Lipica in Odejo, v času od torka, 16. aprila do 31. avgusta 2019, vzpostavljena popolna zapora ceste.

DOVOZ do podjetja ”Difa” in v industrijsko cono Trata – jug bo v tem času mogoč po Kidričevi cesti mimo železniške postaje Škofja Loka in mimo gostinskega lokala ”Štrenca”.

Iz območja podjetja “Difa” in industrijske cone Trata – jug bo tako bo možen samo IZVOZ na Kidričevo cesto v smeri proti Železniški postaji.


Posebno obvestilo za uporabnike javnega avtobusnega prevoza

Mestni avtobus Podlubnik-Lipica-Podlubnik bo v času cestne zapore vozil samo od/do Kroja, kjer bo urejeno obračališče. Postajališče Lipica se v času trajanja zapore UKINE.

Avtobusi na relaciji Škofja Loka-Ljubljana-Škofja Loka bodo v času cestne zapore vozili po obvozu čez Frankovo naselje od/do železniške postaje Škofja Loka, kjer bo omogočeno vstopanje in izstopanje potnikov. Postajališče Kroj se v času trajanja zapore UKINE.

Prosimo, da upoštevate začasno prometno ureditev in signalizacijo. Hvala za razumevanje.

V prilogi je prikazana pregledna situacija vzpostavljene cestne zapore.

Kidričeva cesta – Dostop Difa

Trata – Škofja Loka

Obvestilo o popolni zapori Kidričeve ceste med križiščem Lipica in Odejo (april 2019)


mag. Miloš Bajt, Oddelek za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo &
Jernej Tavčar, PR Služba Občine Škofja Loka


Vabilo – na okroglo mizo in pogovor s strokovnjaki ”Kakovost zraka in zdravje ljudi v Škofji Loki” (četrtek, 11. april 2019)

Spoštovani,

Vabimo vas na aktualno okroglo mizo posvečeno ”Kakovosti zraka in zdravju ljudi v Škofji Loki”, ki bo v četrtek, 11. aprila 2019, ob 19.00 v veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2.

Na okrogli mizi bodo sodelovali strokovnjaki: dr. Simona Perčič, Nacionalni inštitut za zdravje, dr. Janja Turšič, ARSO in Uroš Lešnik, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Maribora.

Okroga miza sodi v sklop programa aktivnosti ”Loško je Ekološko 2019”.

Vljudno vabljeni!


Jernej Tavčar, PR Služba Občine Škofja Loka

Spomladanska čistilna akcija 2019

V soboto, 30.3.2019, je na Godešiču potekala čistilna akcija Očistimo Godešič 2019. Akcija je uspela, saj se je je udeležilo okoli 15 zavzetih Godešanov.

Vsako leto opažamo, da je odvrženih odpadkov vedno manj, poleg tega pa smo uspeli že skoraj odstraniti vsa divja odlagališča. V bodoče upamo, da čistilna akcija ne bi bila več potrebna, termin pa bi izkoristili za akcijo urejanje našega okolja.

Tako kot v preteklih letih je bilo največ odpadkov v Traškem grabnu, ter ob cesti do IOC Trata.

Velik problem pa predstavljajo gradbeni odpadki, ki so se to pomlad začeli odlagati na gozdne poti na Produ. Odlaganje odpadkov v naravo je prepovedano, naš Prod pa je v območju Nature 2000, kjer odpadki predstavljajo še toliko večji problem za občutljiv ekosistem. Apeliramo na povzročitelje, da se gradbene odpadke odstrani, v prihodnje pa ne odlaga več na gozdne poti, temveč se jih odpelje v zbirni center v Drago.