Archive for Author Maja Starman

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Komunala Škofja Loka obvešča vsa gospodinjstva v občini Škofja Loka, da se bo med 17. in 22. majem izvajala Akcija zbiranja nevarnih odpadkov.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov na Godešiču bo v ponedeljek 17.5., od 16.30 do 18.00 pred domom KS Godešič

Več informacij – posamezne lokacije in časovnice zbiranja na posameznih lokacijah, najdemo na spodnji povezavi:

https://www.komunalaskofjaloka.si/2021/05/10/akcija-zbiranja-nevarnih-odpadkov-v-obcini-skofja-loka/

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena samo gospodinjstvom.

Glasovanje #NašaLoka

Danes, v sredo 5. 5. od 16.00 do 20.00 in v nedeljo 9. 5. od 8.00 do 12.00 bo možno glasovanje v projektu participatornega proračuna #NašaLoka. Glasovanje za KS Godešič bo v prostorih KS Godešič.

 

V KS Godešič se je na glasovanje uvrstilo enajst predlogov:
 • delavnica izboljšanja kvalitete življenja starejših
 • namestitev košev za pasje iztrebke
 • plesne urice za otroke in tečaj družabnih plesov za odrasle
 • ureditev parkirišča ob nogometnem igrišču na Produ
 • nova otroška igrala pri bifeju
 • začetek urejanja športnega parka pri bifeju
 • fitnes v naravi
 • mrežasta ograja ob nogometnem igrišču z naravno travo
 • ureditev mobilnih jaslic pred cerkvijo sv. Miklavža
 • parkirišče ob gasilskem domu
 • tečaj komunikacije v angleškem jeziku

 

Glasujete lahko vsi prebivalci Godešiča, starejši od 16. let.
Glasuje se tako, da se med predlaganimi pobudami izbere tri najboljše. Najboljši podelite tri točke, drugi najboljši dve točki in tretji najboljši eno točko. Svojo izbiro označite tako, da zaporedne številke pobud s številko in besedo vpišete na tri za to pripravljena mesta.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo prejeli najvišje število točk (do skupne višine 25.000 EUR).
Sodeluj, glasuj!

Razpis za sofinanciranje obnove kozolcev

Tudi letos je Občina Škofja Loka objavila javni poziv za sofinanciranje obnove kozolcev na območju naše občine za leto 2021.

Temeljni namen javnega poziva, ki bo odprt od 20. aprila do 25. septembra 2021, je, da z obnovo kozolcev prispevamo k izboljšanju podobe značilne kulturne krajine v naši občini. Predvsem pa, da s to našo aktivnostjo lastnike kozolcev odvrnemo od povsem neprimerne rabe kozolcev za oglaševanje, ki na vizualno najbolj izpostavljenih lokacijah, estetsko onesnažujejo našo kulturno krajino.

Za obnovo kozolcev je v javnem pozivu na voljo 10.000 evrov.

Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki-vlagatelji, katerih kozolci se nahajajo na območju občine Škofja Loka, ne glede na kulturnovarstveni status kozolca. Prednost pa imajo vizualno bolj izpostavljeni kozolci, ki se nahajajo ob regionalnih cestah in objekti s kulturnovarstvenim statusom.

Za vsak posamezni projekt obnove kozolca je na voljo največ 2.000 evrov.

Višina sofinanciranih sredstev za posamezno prijavo je odvisna od števila prijavljenih projektov na javni poziv, ocene prijave oz. projekta s strani strokovne komisije za izbor in upoštevanje določil javnega poziva.

Financiranje projekta poteka v pavšalnem znesku, z ozirom na prikazane stroške, ki jih podajo v poročilu o opravljenem delu.

Do izplačila sredstev je upravičen lastnik-izvajalec, ki izvede obnovo kozolca v skladu sklenjenim pogodbenim dogovorom o izvedenih oz. opravljenih aktivnostih.

Občina letos drugič objavlja takšen namenski javni poziv. Prvič ga je razpisala že leta 2019. Takratni odziv je bil relativno slab, ker so kmetje oz. lastniki kozolcev lahko uveljavljali le (materialne) stroške kupljenega materiala, niso pa mogli uveljavljati ovrednotene vrednosti svojega materiala (lesa) in vrednosti lastnega dela. Letos bo to mogoče. Letos javni poziv nekoliko razširja tudi nabor (so)financiranja obnovitvenih del in obsega tudi menjavo strehe.

Seveda pa se bodo s pogodbo tudi zavezali, da bodo v prihodnje objekt uporabljali izključno za kmetijsko in turistično rabo.  To pomeni, da obnovljeni kozolci ne bodo več smeli biti v funkciji oglaševanja.

Občina se je za novo obliko javnega poziva odločila zaradi skrbi za ohranjanje in oživljanje značilne podobe škofjeloške kulturne krajne, ki je del naše lokalne identitete in po kateri smo prepoznavni v nacionalnem in mednarodnem kontekstu/okvirju.

Celotno besedilo javnega poziva si lahko ogledate na spletni strani Občine Škofja Loka oziroma na tej povezavi.


Prirejeno po: www.skofjaloka.si

#našaLoka

Projekt #NašaLoka omogoča Ločankam in Ločanom neposredno odločati o porabi dela proračunskega denarja. Z njim želimo uresničiti načelo participativnega proračuna v občini Škofja Loka, spodbuditi aktivno participacijo in vključenosti občanov in občank, še dvigniti kakovosti bivanja v našem lokalnem okolj in karseda graditi skupnost.

Seveda lahko le skupaj poskrbimo za doseganje teh ciljev. Zdaj imate priložnost GLASOVATI in s tem sodelovati ter uresničevati cilje.

KDAJ?

Glasovanje v živo bo potekalo:

v sredo, 5. maja 2021, od 16. do 20. ure in
v nedeljo, 9. maja 2021, od 8. do 12. ure.
Zaradi trenutnih zdravstvenih razmer bomo omogočili tudi spletno glasovanje. Navodila, kako glasovati po spletu, lahko najdete na spletni strani predlagam.skofjaloka.si.

KDO?

Glasujete lahko vse občanke in občani Škofje Loke, ki ste do dneva glasovanja dopolnili 16 let. Glasujete lahko samo v krajevni skupnosti, v kateri imate stalno prebivališče, za projekte, ki so bili predlagani v tej krajevni skupnosti.

S seboj prinesite osebni dokument, iz katerega bo razviden naslov vašega stalnega prebivališča.

KAKO?

Glasovnice boste prejeli pri volilni komisiji na kraju glasovanja. Med projekti, predlaganimi v vaši krajevni skupnosti, boste izbrali tri in jim namenili eno, dve ali tri točke.

KATALOG PREDLOGOV

Prelistajte in izberite tri, ki so vam v vaši krajevni skupnosti najbolj všeč.

PGD Godešič prejelo srebrni znak Civilne zaščite

Ob letošnjem dnevu Civilne zaščite (CZ), ki ga v Sloveniji tradicionalno zaznamujemo 1. marca, so podelili priznanja 251 posameznikom in organizacijam po vsej državi, ki so pripomogli k utečenemu delovanju sistema varstva in zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami. Me njimi je ob 110-letnici delovanja srebrni znak Civilne zaščite prejelo tudi Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Godešič.

PGD Godešič so ustanovili 2. aprila 1911, že 15. aprila istega leta pa se je društvo včlanilo v Zvezo gasilskih društev v Ljubljani. Pred prvo svetovno vojno je godeškim gasilcem uspelo zgraditi zasilno »šupo« z betoniranimi stebri, kjer je bila shranjena brizgalna. V letu 1920 so zgradili stolp za sušenje cevi, svečano odprtje dokončanega gasilskega doma pa je sledilo 21. julija 1921.

Dolgoletno željo po gasilskem avtomobilu, ki bi nadomestil konjsko vprego, so uresničili 29. junija 1956, leta 1972 pa so ob pomoči Občinske gasilske zveze Škofja Loka dobili nov gasilski avto IMV. Leta 1988 je gasilsko društvo prejelo nov gasilski avto TAM, leta 2011, ob stoletnici delovanja, pa novo vozilo GVV-1 Iveco Daily. Lani so kupili še moštveno vozilo Opel Vivaro.

Na Godešiču si že več kot štiri desetletja prizadevajo za izgradnjo novega gasilskega doma. »V izgradnjo novega doma v zadnjih letih vlagamo veliko truda, trenutno smo v fazi pridobivanja dokumentacije,« je razložil predsednik društva Matej Novinec. Kot je dodal, jim je načrte glede praznovanja 110-letnice PGD Godešič močno prekrižala epidemija covida-19 in upajo, da jih bodo še letos uspeli vsaj delno uresničiti.

Društvo ima sicer trenutno 163 članov, med njimi tudi 19 operativnih, kot vsako društvo pa se najbolj veselijo vsakega novega mladega člana. Gasilsko društvo je ne nazadnje središče vaškega dogajanja, saj poleg osnovnega poslanstva redno izvajajo tudi družbeno koristne dogodke, ki povezujejo krajane Godešiča in širše.


Prirejeno po prispevku: Ločanka, April 2021

Franc Novinc – prejemnik Jakopičeve nagrade

Letošnji nabor kakovostnih kandidatov za lovorike Riharda Jakopiča je bil zelo velik, zato se je žirija odločila, da poleg dveh priznanj in nagrade tokrat podeli tudi dve enakovredni nagradi za življenjsko delo.

Žirija je soglasno izbrala dve prejemnici priznanj Riharda Jakopiča 2021, ki sta ju dobili
vizualna umetnica, akademska slikarka in umetnostna teoretičarka Uršula Berlot ter
akademska kiparka in restavratorka Paola Korošec. Nagrado Riharda Jakopiča 2021 je
prejel akademski slikar in grafik Silvester Plotajs Sicoe.

V zvezi z nagrado za življenjsko delo Riharda Jakopiča 2021 se je žirija odločila, da bosta
letos podeljeni kar dve enakovredni nagradi za življenjsko delo, ki ju prejmeta akademska
slikarka Milena Usenik in akademski slikar in likovni pedagog Franc Novinc, so sporočili z
Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU).

Franc Novinc (1938) je eden pomembnejših sodobnih slovenskih likovnih ustvarjalcev. Po
Šoli za oblikovanje v Ljubljani je leta 1964 diplomiral iz slikarstva na ALUO pri profesorjih
Francetu Miheliču in Maksimu Sedeju. Leta 1984 je prejel nagrado Prešernovega sklada za
umetniške dosežke na področju krajinarstv. Dve leti pozneje je bil na isti akademiji izvoljen
za docenta, leta 1991 za izrednega in leta 1996 za rednega profesorja. Njegove stvaritve
povezujejo bogate slikarske in risarske izkušnje z umetniško domišljijo, znanjem in
eksperimentalnimi težnjami. Delal je kot restavrator in nato svobodni umetnik.

Največja nagrada na področju likovno vizualne umetnosti v Sloveniji je posvečena slikarju
impresionistu Rihardu Jakopiču (1869–1943), ki je bil osrednja osebnost slovenskega
slikarstva v prvi polovici 20. stoletja.

Letos je na ZDSLU prispelo 25 predlogov, v katerih je bilo predlaganih 27 kandidatov za
nagrade. Žirijo, ki podeljuje nagrade in priznanja, sestavljajo predstavniki Odbora
ustanoviteljev. Letošnje nagrajence so izbirali Aleksander Bassin (Slovensko društvo
likovnih kritikov – SDLK), ki je predsedoval žiriji, ter člani Marko Jenko (MG +
MSUM), Tomaž Furlan (ALUO) in Mojca Smerdu (ZDSLU).


Prirejeno po prispevku: 17. april 2021 ob 13:23, Ljubljana – MMC RTV SLO
rtvslo.si/kultura/letos-dve-priznanji-ena-nagrada-in-kar-dve-nagradi-za-zivljenjsko-delo-riharda-jakopica/577068

« Older Entries Recent Entries »