Archive for Author Maja Starman

Vpis Miklavževanja v slovenski Register nesnovne kulturne dediščine

Vpis Miklavževanja v slovenski Register nesnovne kulturne dediščine

V slovenski Register nesnovne kulturne dediščine je bilo 1. junija 2021 vpisano Miklavževanje, kot 92. vpisana enota. Ob enoti sta bila evidentirana dva nosilca: Frančiškanski samostan Ljubljana Center in Skupnost fantov in deklet iz Godešiča. Skrbnik Registra je Slovenski etnografski muzej, nosilka vpisa je bila dr. Nena Židov.

Sv. Miklavž je slovensko ime za sv. Nikolaja
Miklavževo je otroški verski praznik, povezan s sv. Miklavžem, ki na predvečer svojega godu 6. decembra obišče in obdaruje otroke na domu, v župnijah, obhodih po hišah, na prireditvah ali sprevodih. Sv. Miklavž je slovensko ime za sv. Nikolaja, ki je med drugim tudi zavetnik otrok. Sv. Nikolaj je bil škof v Miri (Mala Azija), ki je umrl je leta 324.

Miklavž je kostumiran lik z dolgo belo brado, oblečen v škofovska oblačila s škofovsko mitro in škofovsko palico. Miklavževa spremstva se tako po številu kot po likih nekoliko razlikujejo. Običajno ga spremljata dva angela, oblečena v bela oblačila, del spremstva pa so običajno tudi hudiči oz. parklji. Ti so največkrat oblečeni v navzven obrnjene ovčje kožuhe in opasani z zvonci in verigami. Zaradi strašljivega videza in hrupa, ki ga povzročajo, se jih veliko otrok boji, zato pri obhodih po hišah največkrat ostanejo zunaj. Miklavževi obhodi s spremstvom po hišah so razširjeni predvsem na podeželju. V nekaterih mestih organizirajo Miklavževe sprevode in sejme kot začetek veselega decembra, ponekod organizirajo tudi dobrodelne Miklavževe koncerte. Ob enoti sta bila evidentirana dva nosilca: Frančiškanski samostan Ljubljana Center in Skupnost fantov in deklet iz Godešiča.

Spletni naslov vpisa: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02-00092.pdf

Register nesnovne dediščine trenutno šteje 94 enot in 263 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

Parkelj Milkavževanje angelčki in miklavž Miklavževanje

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Komunala Škofja Loka obvešča vsa gospodinjstva v občini Škofja Loka, da se bo med 17. in 22. majem izvajala Akcija zbiranja nevarnih odpadkov.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov na Godešiču bo v ponedeljek 17.5., od 16.30 do 18.00 pred domom KS Godešič

Več informacij – posamezne lokacije in časovnice zbiranja na posameznih lokacijah, najdemo na spodnji povezavi:

https://www.komunalaskofjaloka.si/2021/05/10/akcija-zbiranja-nevarnih-odpadkov-v-obcini-skofja-loka/

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena samo gospodinjstvom.

Glasovanje #NašaLoka

Danes, v sredo 5. 5. od 16.00 do 20.00 in v nedeljo 9. 5. od 8.00 do 12.00 bo možno glasovanje v projektu participatornega proračuna #NašaLoka. Glasovanje za KS Godešič bo v prostorih KS Godešič.

 

V KS Godešič se je na glasovanje uvrstilo enajst predlogov:
 • delavnica izboljšanja kvalitete življenja starejših
 • namestitev košev za pasje iztrebke
 • plesne urice za otroke in tečaj družabnih plesov za odrasle
 • ureditev parkirišča ob nogometnem igrišču na Produ
 • nova otroška igrala pri bifeju
 • začetek urejanja športnega parka pri bifeju
 • fitnes v naravi
 • mrežasta ograja ob nogometnem igrišču z naravno travo
 • ureditev mobilnih jaslic pred cerkvijo sv. Miklavža
 • parkirišče ob gasilskem domu
 • tečaj komunikacije v angleškem jeziku

 

Glasujete lahko vsi prebivalci Godešiča, starejši od 16. let.
Glasuje se tako, da se med predlaganimi pobudami izbere tri najboljše. Najboljši podelite tri točke, drugi najboljši dve točki in tretji najboljši eno točko. Svojo izbiro označite tako, da zaporedne številke pobud s številko in besedo vpišete na tri za to pripravljena mesta.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo prejeli najvišje število točk (do skupne višine 25.000 EUR).
Sodeluj, glasuj!

Razpis za sofinanciranje obnove kozolcev

Tudi letos je Občina Škofja Loka objavila javni poziv za sofinanciranje obnove kozolcev na območju naše občine za leto 2021.

Temeljni namen javnega poziva, ki bo odprt od 20. aprila do 25. septembra 2021, je, da z obnovo kozolcev prispevamo k izboljšanju podobe značilne kulturne krajine v naši občini. Predvsem pa, da s to našo aktivnostjo lastnike kozolcev odvrnemo od povsem neprimerne rabe kozolcev za oglaševanje, ki na vizualno najbolj izpostavljenih lokacijah, estetsko onesnažujejo našo kulturno krajino.

Za obnovo kozolcev je v javnem pozivu na voljo 10.000 evrov.

Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki-vlagatelji, katerih kozolci se nahajajo na območju občine Škofja Loka, ne glede na kulturnovarstveni status kozolca. Prednost pa imajo vizualno bolj izpostavljeni kozolci, ki se nahajajo ob regionalnih cestah in objekti s kulturnovarstvenim statusom.

Za vsak posamezni projekt obnove kozolca je na voljo največ 2.000 evrov.

Višina sofinanciranih sredstev za posamezno prijavo je odvisna od števila prijavljenih projektov na javni poziv, ocene prijave oz. projekta s strani strokovne komisije za izbor in upoštevanje določil javnega poziva.

Financiranje projekta poteka v pavšalnem znesku, z ozirom na prikazane stroške, ki jih podajo v poročilu o opravljenem delu.

Do izplačila sredstev je upravičen lastnik-izvajalec, ki izvede obnovo kozolca v skladu sklenjenim pogodbenim dogovorom o izvedenih oz. opravljenih aktivnostih.

Občina letos drugič objavlja takšen namenski javni poziv. Prvič ga je razpisala že leta 2019. Takratni odziv je bil relativno slab, ker so kmetje oz. lastniki kozolcev lahko uveljavljali le (materialne) stroške kupljenega materiala, niso pa mogli uveljavljati ovrednotene vrednosti svojega materiala (lesa) in vrednosti lastnega dela. Letos bo to mogoče. Letos javni poziv nekoliko razširja tudi nabor (so)financiranja obnovitvenih del in obsega tudi menjavo strehe.

Seveda pa se bodo s pogodbo tudi zavezali, da bodo v prihodnje objekt uporabljali izključno za kmetijsko in turistično rabo.  To pomeni, da obnovljeni kozolci ne bodo več smeli biti v funkciji oglaševanja.

Občina se je za novo obliko javnega poziva odločila zaradi skrbi za ohranjanje in oživljanje značilne podobe škofjeloške kulturne krajne, ki je del naše lokalne identitete in po kateri smo prepoznavni v nacionalnem in mednarodnem kontekstu/okvirju.

Celotno besedilo javnega poziva si lahko ogledate na spletni strani Občine Škofja Loka oziroma na tej povezavi.


Prirejeno po: www.skofjaloka.si

#našaLoka

Projekt #NašaLoka omogoča Ločankam in Ločanom neposredno odločati o porabi dela proračunskega denarja. Z njim želimo uresničiti načelo participativnega proračuna v občini Škofja Loka, spodbuditi aktivno participacijo in vključenosti občanov in občank, še dvigniti kakovosti bivanja v našem lokalnem okolj in karseda graditi skupnost.

Seveda lahko le skupaj poskrbimo za doseganje teh ciljev. Zdaj imate priložnost GLASOVATI in s tem sodelovati ter uresničevati cilje.

KDAJ?

Glasovanje v živo bo potekalo:

v sredo, 5. maja 2021, od 16. do 20. ure in
v nedeljo, 9. maja 2021, od 8. do 12. ure.
Zaradi trenutnih zdravstvenih razmer bomo omogočili tudi spletno glasovanje. Navodila, kako glasovati po spletu, lahko najdete na spletni strani predlagam.skofjaloka.si.

KDO?

Glasujete lahko vse občanke in občani Škofje Loke, ki ste do dneva glasovanja dopolnili 16 let. Glasujete lahko samo v krajevni skupnosti, v kateri imate stalno prebivališče, za projekte, ki so bili predlagani v tej krajevni skupnosti.

S seboj prinesite osebni dokument, iz katerega bo razviden naslov vašega stalnega prebivališča.

KAKO?

Glasovnice boste prejeli pri volilni komisiji na kraju glasovanja. Med projekti, predlaganimi v vaši krajevni skupnosti, boste izbrali tri in jim namenili eno, dve ali tri točke.

KATALOG PREDLOGOV

Prelistajte in izberite tri, ki so vam v vaši krajevni skupnosti najbolj všeč.

« Older Entries Recent Entries »