Archive for Prispevki KS Godešič

Javno naznanilo – Javna razgrnitev OPN Občine Škofja Loka (sprememba 02 – Filc)

Občina Škofja Loka obvešča občane da je v teku Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka (sprememba 02 – Filc) – v nadaljevanju SD OPN 02 in Okoljskega poročila za izvedbo CPVO za spremembe in dopolnitve OPN Škofja Loka (sprememba 02 – Filc), ki ju je izdelalo podjetje Locus d.o.o., PE Nova Gorica, Solkan.

Javna razgrnitev bo potekala od 7.2.2018 do vključno 9.3.2018 v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka v poslovnem času Občine Škofja Loka – ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 8. in 15. uro, ob sredah med 8. in 17. uro ter ob petkih med 8. in 12. uro.

Gradivo SD OPN 02 in okoljsko poročilo bosta v času javne razgrnitve javno dostopna tudi na spletni strani Občine Škofja Loka na e-naslovu: http://www.skofjaloka.si
pod rubriko Novice in objave – »Javne razgrnitve«.

Več na http://www.skofjaloka.si

Javno pismo v zvezi z zadevo: Sprejemanje sprememb prostorskega načrta občine Škofja Loka (sprememba 02-Filc)

Na povezavi spodaj je javno pismo občini Škofja Loka v zvezi s spremembo prostorskega načrta občine Škofja Loka.

Investitor Filc d.d. je podal na občino pobudo za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za širitev namenske rabe stavbnih zemljišč na območju industrijske cone Trata. Širitev je predvidena v vzhodni smeri od že obstoječega proizvodnjega objekta v velikosti 8,9 ha. (glej priponke).

Svetniki KS Godešič se soglasno ne strinjamo s spremembo. V dosedanjih postopkih načrtovalca in pobudnika je tudi veliko nepravilnosti. Svet KS Godešič se želi vključiti v postopek.

Javno pismo, pobuda Obšini Škofja Loka: Sprejemanje sprememb prostorskega načrta občine Škofja Loka (sprememba 02-Filc)

Priloga: območje predlaganih sprememb

Strokovne podlage za širitev namenske rabe stavbnih zemljišč na območju industrijske cone Trata

 

 

Srečanje starejših

V Nedeljo 17.12.2017 je bilo v domu krajevne skupnosti srečanje starejših. Na prireditvi so nastopili družina Potočnik iz Godešiča in Orgličarji. Po programu, ki ga je vodila predsednica KO rdečega križa Godešič Tončka Bobnar je sledilo še krajše druženje.

Slike si lahko pogledate spodaj v galeriji.

« 1 of 3 »

Prispevki za Dobrave 2017

Ob koncu leta bo, tako kot vsako leto, izšla nova številka glasila KS Godešič, Dobrave. V njem lahko najdete članke o celoletnem dogajanju na vasi.

Če imate kakšen prispevek in želite, da bi bil objavljen v Dobravah, ga lahko pošljete na elektronski naslov novinec.matej@gmail.com, lahko pa me tudi kontaktirate na telefonsko številko 040/775-168 (Matej Novinec). Po želji lahko priložite tudi kakšno sliko. Prispevke prosimo pošljite do konca novembra.

Vsakega prispevka bomo veseli.

2. javno zbiranje ponudb za oddajo stanovanja v KS Godešič v najem

RAZPIS ZA NAJEM HIŠNIŠKEGA STANOVANJA V DOMU KS GODEŠIČ, GODEŠIČ 100

Gre za 87 m2 veliko stanovanje v domu KS Godešič.

Najemnina za stanovanje je 325,00 eur, vendar za hišniška opravila KS Godešič po podjemni pogodbi najemniku stanovanja vrne 85,00 eur. Tako, da je dejanska najemnina 240,00 eur/mesec

Razpis besedilo (.pdf)
Najemna pogodba(.pdf)
Podjemna pogodba(.pdf)
Ponudba(.pdf)
Izjava – vezanost na dano ponudbo(.pdf)
Izjava – sprejemanje pogojev(.pdf)

« Stari zapisi