Archive for Prispevki KS Godešič

Razpis za sofinanciranje obnove kozolcev

Tudi letos je Občina Škofja Loka objavila javni poziv za sofinanciranje obnove kozolcev na območju naše občine za leto 2021.

Temeljni namen javnega poziva, ki bo odprt od 20. aprila do 25. septembra 2021, je, da z obnovo kozolcev prispevamo k izboljšanju podobe značilne kulturne krajine v naši občini. Predvsem pa, da s to našo aktivnostjo lastnike kozolcev odvrnemo od povsem neprimerne rabe kozolcev za oglaševanje, ki na vizualno najbolj izpostavljenih lokacijah, estetsko onesnažujejo našo kulturno krajino.

Za obnovo kozolcev je v javnem pozivu na voljo 10.000 evrov.

Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki-vlagatelji, katerih kozolci se nahajajo na območju občine Škofja Loka, ne glede na kulturnovarstveni status kozolca. Prednost pa imajo vizualno bolj izpostavljeni kozolci, ki se nahajajo ob regionalnih cestah in objekti s kulturnovarstvenim statusom.

Za vsak posamezni projekt obnove kozolca je na voljo največ 2.000 evrov.

Višina sofinanciranih sredstev za posamezno prijavo je odvisna od števila prijavljenih projektov na javni poziv, ocene prijave oz. projekta s strani strokovne komisije za izbor in upoštevanje določil javnega poziva.

Financiranje projekta poteka v pavšalnem znesku, z ozirom na prikazane stroške, ki jih podajo v poročilu o opravljenem delu.

Do izplačila sredstev je upravičen lastnik-izvajalec, ki izvede obnovo kozolca v skladu sklenjenim pogodbenim dogovorom o izvedenih oz. opravljenih aktivnostih.

Občina letos drugič objavlja takšen namenski javni poziv. Prvič ga je razpisala že leta 2019. Takratni odziv je bil relativno slab, ker so kmetje oz. lastniki kozolcev lahko uveljavljali le (materialne) stroške kupljenega materiala, niso pa mogli uveljavljati ovrednotene vrednosti svojega materiala (lesa) in vrednosti lastnega dela. Letos bo to mogoče. Letos javni poziv nekoliko razširja tudi nabor (so)financiranja obnovitvenih del in obsega tudi menjavo strehe.

Seveda pa se bodo s pogodbo tudi zavezali, da bodo v prihodnje objekt uporabljali izključno za kmetijsko in turistično rabo.  To pomeni, da obnovljeni kozolci ne bodo več smeli biti v funkciji oglaševanja.

Občina se je za novo obliko javnega poziva odločila zaradi skrbi za ohranjanje in oživljanje značilne podobe škofjeloške kulturne krajne, ki je del naše lokalne identitete in po kateri smo prepoznavni v nacionalnem in mednarodnem kontekstu/okvirju.

Celotno besedilo javnega poziva si lahko ogledate na spletni strani Občine Škofja Loka oziroma na tej povezavi.


Prirejeno po: www.skofjaloka.si

Franc Novinc – prejemnik Jakopičeve nagrade

Letošnji nabor kakovostnih kandidatov za lovorike Riharda Jakopiča je bil zelo velik, zato se je žirija odločila, da poleg dveh priznanj in nagrade tokrat podeli tudi dve enakovredni nagradi za življenjsko delo.

Žirija je soglasno izbrala dve prejemnici priznanj Riharda Jakopiča 2021, ki sta ju dobili
vizualna umetnica, akademska slikarka in umetnostna teoretičarka Uršula Berlot ter
akademska kiparka in restavratorka Paola Korošec. Nagrado Riharda Jakopiča 2021 je
prejel akademski slikar in grafik Silvester Plotajs Sicoe.

V zvezi z nagrado za življenjsko delo Riharda Jakopiča 2021 se je žirija odločila, da bosta
letos podeljeni kar dve enakovredni nagradi za življenjsko delo, ki ju prejmeta akademska
slikarka Milena Usenik in akademski slikar in likovni pedagog Franc Novinc, so sporočili z
Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU).

Franc Novinc (1938) je eden pomembnejših sodobnih slovenskih likovnih ustvarjalcev. Po
Šoli za oblikovanje v Ljubljani je leta 1964 diplomiral iz slikarstva na ALUO pri profesorjih
Francetu Miheliču in Maksimu Sedeju. Leta 1984 je prejel nagrado Prešernovega sklada za
umetniške dosežke na področju krajinarstv. Dve leti pozneje je bil na isti akademiji izvoljen
za docenta, leta 1991 za izrednega in leta 1996 za rednega profesorja. Njegove stvaritve
povezujejo bogate slikarske in risarske izkušnje z umetniško domišljijo, znanjem in
eksperimentalnimi težnjami. Delal je kot restavrator in nato svobodni umetnik.

Največja nagrada na področju likovno vizualne umetnosti v Sloveniji je posvečena slikarju
impresionistu Rihardu Jakopiču (1869–1943), ki je bil osrednja osebnost slovenskega
slikarstva v prvi polovici 20. stoletja.

Letos je na ZDSLU prispelo 25 predlogov, v katerih je bilo predlaganih 27 kandidatov za
nagrade. Žirijo, ki podeljuje nagrade in priznanja, sestavljajo predstavniki Odbora
ustanoviteljev. Letošnje nagrajence so izbirali Aleksander Bassin (Slovensko društvo
likovnih kritikov – SDLK), ki je predsedoval žiriji, ter člani Marko Jenko (MG +
MSUM), Tomaž Furlan (ALUO) in Mojca Smerdu (ZDSLU).


Prirejeno po prispevku: 17. april 2021 ob 13:23, Ljubljana – MMC RTV SLO
rtvslo.si/kultura/letos-dve-priznanji-ena-nagrada-in-kar-dve-nagradi-za-zivljenjsko-delo-riharda-jakopica/577068

« Older Entries