Archive for Ostalo

Obisk svetega Miklavža na Godešiču

Našo vas bo 5. decembra, na predvečer goda svetega Nikolaja spet obiskal sveti Miklavž s svojim zvestim spremstvom parkeljni.

Sveti Miklavž bo svoj obisk začel ob mraku na zahodnem delu vasi. Po domovih bo obiskal vse pridne otroke. Za malo daljši čas se bo okrog 18.30 ure ustavil pred domom krajevne skupnosti, nato pa bo nadaljeval pot proti koncu vasi.

info:
040 775 168 (Matej)
novinec.matej@gmail.com

Škofjeloški pasijon na Unescovem seznamu

Nekateri že veste, vsi morda še ne, da je po večletnih prizadevanjih končno uspelo: Škofjeloški pasijon je bil 1.12.2016 v etiopski prestolnici Adis Abeba, v okviru 11. zasedanja UNESCO-vega medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine, vpisan na UNESCO-v Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva! To je resnično velik dogodek, ki bo upajmo pomenil tudi novo poglavje v skrbi za pasijon in njegovo promocijo!

http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/skofjeloski-pasijon-na-unescovem-seznamu-nesnovne-dediscine/408978

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-slovenska-kronika/174442322

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo) je specializirana agencija Združenih narodov s sedežem v Parizu. Nominacijo za vpis na omenjeni seznam je marca lani podprlo tudi Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka: podpora Lonke SLO / podpora Lonke ENG

Kapucin oče Romuald, rojen kot Lovrenc Marušič v Štandrežu, je v 869-ih verzih prav v starološkem narečju zaobjel celotno svetopisemsko zgodovino odrešenja. Stara Loka pa je s Škofjeloškim pasijonom, ki predstavlja najstarejše ohranjeno dramsko delo v slovenščini in najstarejšo ohranjeno evropsko režijsko knjigo, tudi sicer povezana že vse od njegovih začetkov. Ponosni smo, da smo del velike loške pasijonske družine, vpis na UNESCO-v seznam pa za nas pomeni tudi dodatno obvezo, da v pričakovanju naslednje uprizoritve leta 2021 s še večjo zavzetostjo ohranjamo “pasijonsko kondicijo”. Pasijonski večeri v Stari Loki so zadnjih nekaj let postali svojevrstna blagovna znamka in nepogrešljiv del loškega pasijonskega dogajanja: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012. Poseben doprinos h krepitvi pasijonske zavesti in znanstvenokritični obravnavi Škofjeloškega pasijona pa predstavlja serijska publikacija Pasijonski doneski, katerih duša in motor je že vse od začetka njihovega izhajanja Alojzij Pavel Florjančič.

Pomemben delež k tej razglasitvi je pripseval tudi naš sokrajan  Aleksander Igličar, predsednik Muzejskega društva Škofja Loka, ki se je tudi udeležil tega dogodka v Etiopiji.

98478_3 image005image006image007

Obisk svetega Miklavža na Godešiču

miklavževanjeNašo vas bo na predvečer goda svetega Miklavža spet obiskal sveti Miklavž s svojim zvestim spremstvom parkeljni. Vsi pridni otroci se ga verjetno že zelo veselijo. Tisti malo manj pridni pa se verjetno že malo bojijo, da jih parkeljni ne vzamejo s seboj.

Sveti Miklavž bo svoj obisk začel ob mraku na zahodnem delu vasi (pri industrijski coni). Obiskal bo vse pridne otroke po domovih, za malo dalj časa pa se bo okrog 18.30 ure ustavil pred domom krajevne skupnosti.

Podpis peticije proti izdaji okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Ekologija d.o.o.

Podjetje Ekologija d.o.o. v prostorih Gorenjske predilnice na Trati predeluje nevarne odpadke. Kapaciteto predelanih odpadkov želijo povečati do kar 92 ton odpadkov na dan. Gre za težke kovine, živo srebro, šestvalentni krom, cianid, arzen, radioaktivne, toksične in kancerogene snovi, pesticide, naftne derivate,.(povzeto po spletni strani podjetja Ekologija). Predelava na Trati poteka v prostorih Gorenjske predilnice, kjer:

  • ni primerno poskrbljeno za požarno varnost,
  • ni nobene zaščite ob izlitju, kar predstavlja veliko nevarnost za onesnaženost podtalnice, vodnih virov, centralne čistilne naprave na Suhi in reke Sore,
  • ni primerno poskrbljeno za odsesavanje in čiščenje plinov, ki nastajajo pri procesu predelave. Ti plini gredo v zrak, ki ga dihamo!
    do 92 ton nevarnih odpadkov na dan – vsak dan, iz cele Evrope v Škofjo Loko!
  • vsak dan, iz Kranja, čez Dorfarje, Forme, Sveti Duh, Virmaše, Grenc
  • vsak dan, iz Ljubljane čez Reteče, Godešič
  • vsak dan, potencialna ekološka katastrofa, za naravo, za ljudi.

Tako obsežne predelave nevarnih odpadkov v Škofji Loki ne potrebujemo, zato smo ODLOČNO PROTI! PROTI IZDAJI OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA PODJETJU EKOLOGIJA d.o.o. IN PROTI PREDELAVI NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI ŠKOFJA LOKA!

Peticijo lahko podpišete na spletni strani http://www.mojaskofjaloka.si/kako-pomagati

Iniciativa za Škofjo Loko brez nevarnih odpadkov

Izjava za javnost pobudnikov sklica 1. Izredne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka

Izjava za javnost pobudnikov sklica 1. Izredne seje Občinskega sveta Občine
Škofja Loka, ki je bila sklicana za 17.8.2016 ob 18:00 uri

 

Podjetje Ekologija, v od Gorenjske predilnice odkupljenih oz. najetih
prostorov, že sedaj predeluje dnevno 6,5 t nevarnih odpadkov, letos pa so
vložili zahtevek za povečanje proizvodnje na 92 t dnevno, torej za
PETNAJSTKRATNO povečanje kapacitet!

Ekološko osveščeni svetniki, ki nam je čisto okolje ena od osnovnih
prioritet, smo si 10.08.2016 ogledali proizvodne prostore podjetja Ekologija
d.o.o., kjer smo od direktorja podjetja pričakovali strokovne in utemeljene
odgovore na naša vprašanja, ki se v celoti navezujejo na varnost postopkov
odstranjevanja nevarnih odpadkov. Pričakovali smo, da bomo videli proizvodnji
postopek, videli pa smo zgolj počiščene in pospravljene prostore, ter
informacijo, da ima podjetje kolektivni dopust.

Ker smo občinski svetniki izvoljeni predstavniki vseh občank in občanov, se
čutimo dolžne in tudi odgovorne, da o tem dogajanju obvestimo javnost, za
kar se nam je zdela najbolj primerna tribuna seja Občinskega sveta. Na
žalost je bila seja nesklepčna, saj se je ni udeležila večina koalicijskih
občinskih svetnikov, zato jo je bil predsedujoči prisiljen zaključiti.

Smo pa zato izpeljali neformalno razpravo, v kateri so sodelovali vsi
prisotni svetniki. V razpravi smo predstavili splošno stališče, da je nujno
potrebno ugotoviti, ali so vsi postopki, ki se, oz. ki naj bi se izvajali v
podjetju Ekologija, dejansko varni oz. v skladu s strokovnimi predpisi in
zakonodajo, ali ne. Nismo apriori proti predelovalcem odpadkov, ki jih
nenazadnje proizvajamo tudi v našem okolju, ne želimo pa, da bi se v naše
domače okolje začeli stekati nevarni odpadki iz cele Evrope in Balkana, na
kar da slutiti zahtevek za tako veliko povečanje kapacitet podjetja.

Zato je naše enotno stališče, da se pripravi javna razprava na to temo, na
katero se povabi ustrezne strokovnjake, ki bodo znali oceniti in na podlagi
dejstev predstaviti dejansko sliko, kakor tudi njihovo strokovno mnenje, saj
nikakor ne moremo pristati na to, da bi imeli v svoji neposredni bližini
nevarne odpadke, ki pomenijo izjemno veliko nevarnost za zdravje vseh občank
in občanov.

Predelava nevarnih odpadkov že ima vpliv na kvaliteto življenja in bivanja
ter zdravje ljudi v neposredni bližini in okolici. Vsako povečanje
skladiščenja in predelave nevarnih odpadkov pa bi lahko imelo neslutene
posledice ne samo na okolje, ki je že sedaj več kot dovolj obremenjeno z
vplivi industrije, temveč tudi neposredno na zdravje občank in občanov. Zdi
se nam, da predelava nevarnih odpadkov v tisočletno mesto nikakor ne sodi.

Sprejemanje pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Škofja Loka

14.06.2016 Obvestilo – sprejemanje pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Škofja Loka

Občina Škofja Loka obvešča občane in drugo zainteresirano javnost, da bo do vključno 31.07.2016 sprejemala pobude in predloge za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Škofja Loka.

Pobude je možno podati za spremembe namembnosti zemljišč kot tudi za spremembe določil odloka OPN in njegove grafične priloge. Pobude, ki so bile podane po 1.6.2008 in niso bile obravnavane pri sprejemanju trenutno veljavnega OPN, bodo obravnavane skupaj s pobudami prispelimi na podlagi tega javnega naznanila, zato zanje ni potrebno vlagati novih vlog.

V spremembah in dopolnitvah OPN se bodo obravnavale le pobude in predlogi, ki bodo ustrezno prikazani in utemeljeni ter izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja in konceptom načrtovanja poselitve občine, ustreznosti z vidika urbanističnih meril, varstvenih omejitev in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo, skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju.

Pobude in predloge z ustreznimi prilogami posredujte ali po pošti na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, ali jih oddajte v vložišču oz. sprejemni pisarni na sedežu občine, lahko pa jih posredujete preko e-pošte na naslov: obcina@skofjaloka.si.

Celotno vabilo k oddaji ponudb si lahko ogledate na spletni strani Občine Škofja Loka.

« Stari zapisi