Archive for Prispevki župnije

Končano restavriranje freske “Poslednja sodba” v cerkvi sv. Miklavža

V tem tednu sta restavratorki Anita Kavčič Klančar in Jerneja Kos končali restavriranje freske »Poslednja sodba« ob vhodu v godeško cerkev svetega Miklavža. Fresko, ki je delo goriških mojstrov iz začetka 15. stoletja, sta v dvomesečnem delu najprej utrdili ter očistili, v zadnjih tednih pa restavrirali figure in okrasje. Simbolika in razporeditev prizorov sta sedaj jasneje razvidni, podrobneje pa bosta predstavljeni po sveti maši na godeško žegnanjsko nedeljo 7. oktobra 2018.

V naslednjih tednih bo pleskar Dušan Šubic pobelil notranjost vhodne lope, arhitekt Vid Klančar pa pripravil pojasnilne panoje, ki jih bomo namestili pod korom in v novem prostoru za korom, kjer se nahaja zgornji del freske »Poslednja sodba«.

Hvala Zavodu za varstvo kulturne dediščine, še zlasti direktorju Jerneju Hudolinu, da je restavriranje godeške freske uvrstil v svoj redni program. Hvala vsem gospodinjam in vsem ljudem dobre volje, ki ste restavratorki v času dela »pockrljali« z dobrotami iz domače kuhinje.

Aleksander Igličar
ključar

 

Restavriranje freske pred vhodom v godeško cerkev

Na pobudo in s sredstvi Zavoda za varstvo kulturne dediščine  Slovenije sta restavratorki Anita Kavčič Klančar in Jerneja Kos v preteklem tednu pričeli z restavriranjem freske goriških mojstrov iz začetka 15. stoletja pred vhodom v godeško cerkev svetega Miklavža.

Freska ob vratih je bila pred postavitvijo novega vhoda v cerkev sredi 18. stoletja sestavni del freske Poslednja sodba, katere zgornji del se danes nahaja znotraj cerkve na steni za korom. Gre za umetnostno-zgodovinsko zelo pomembno poslikavo na Slovenskem, še zlasti zgornji del z angeli muzikanti.

V spodnjem (zunanjem) delu freske je prikaz pekla, ki ga prikazujejo velika ribja usta na desni strani, kamor so pahnjene grešne duše. Nad vrati je v mandorli (polkrogu) prikazan Jezus, ki presoja dobra in slaba dela ljudi ter jih usmerja v nebesa ali v pekel. Zaradi dolgoletnega vpliva vremena je figuralika zelo slabo prepoznavna, zato bosta restavratorki med potekom del ugotovili, kaj se bo dalo obnoviti oziroma ponovno prikazati.

Zaradi velikega pomena poslikave je Zavod restavriranje freske uvrstil v svoj redni program dela. Morebitna manjkajoča sredstva za dokončanje restavriranja bomo namenili iz sredstev godeške cerkve. Restavriranje naj bi bilo zaključeno v 14 dneh, saj je naša želja, da naj bi freska v sveži podobi že pričakala udeležence Večera na vasi, ki bo na kresni večer 23. junija 2018.

Povabljeni, da si ogledate potek del in s tem spodbudite restavratorki.

 

Aleksander Igličar
godeški ključar

Žegnanje na Godešiču

Žegnanje na Godešiču – rožnovenska nedelja, 1. oktobra 2017. Sveta maša bo ob 10. uri v godeški cerkvi sv. Miklavža. Mašo bo ob domačem župniku Branku Potočniku daroval upokojeni nadškof Alojzij Uran, ki je ob praznovanju tisočletnice Godešiča 1. oktobra 2006 kot nadškof nadškofije Ljubljana posvetil nove bronaste zvonove.

Darovanje (ofer) bo namenjeno za pokritje stroškov prenove prostora za korom in zamenjavo klopi pod lipo pred cerkvijo.  Že v naprej hvala za vašo darežljivost.

Prisrčno vabimo, da pridete tudi narodne noše.

V sredo, 27. septembra 2017 od 16. ure dalje bo čiščenje godeške cerkve. Naprošamo vse ljudi dobre volje, da se nam pridružijo. Naj tako kot naši domovi, tudi godeška cerkev največje vaško praznovanje pričaka primerno očiščena in okrašena.