Spomladanska čistilna akcija 2019

V soboto, 30.3.2019, je na Godešiču potekala čistilna akcija Očistimo Godešič 2019. Akcija je uspela, saj se je je udeležilo okoli 15 zavzetih Godešanov.

Vsako leto opažamo, da je odvrženih odpadkov vedno manj, poleg tega pa smo uspeli že skoraj odstraniti vsa divja odlagališča. V bodoče upamo, da čistilna akcija ne bi bila več potrebna, termin pa bi izkoristili za akcijo urejanje našega okolja.

Tako kot v preteklih letih je bilo največ odpadkov v Traškem grabnu, ter ob cesti do IOC Trata.

Velik problem pa predstavljajo gradbeni odpadki, ki so se to pomlad začeli odlagati na gozdne poti na Produ. Odlaganje odpadkov v naravo je prepovedano, naš Prod pa je v območju Nature 2000, kjer odpadki predstavljajo še toliko večji problem za občutljiv ekosistem. Apeliramo na povzročitelje, da se gradbene odpadke odstrani, v prihodnje pa ne odlaga več na gozdne poti, temveč se jih odpelje v zbirni center v Drago.

Comments are closed.