Krajevna organizacija Rdečega križa

Prve omembe zbiranja sredstev za Rdeči križ (v nadaljevanju RK) segajo v davno leto 1914. Takrat je župnik iz reteške župnije prvikrat povabil župljane, naj prispevajo v dobrodelne namene. Nabiralne akcije so si sledile celo prvo svetovno vojno, zbrana sredstva (poleg denarja tudi obleke, kovinski predmeti ipd.) pa so se namenjala vojnim beguncem, vdovam, sirotam in drugim žrtvam vojne.

Že v letu 1926 je bil v Škofji Loki ustanovljen Krajevni odbor RK, a je organizacija v reteški župniji zaživela šele po drugi svetovni vojni. Njene najpomembnejše naloge so bile razdeljevanje paketov hrane, nakaznic za blago in kart za prehrano najpotrebnejšim v povojni obnovi.

rk

Samostojna organizacija RK na Godešiču pa je bila ustanovljena po reorganizaciji Krajevnega ljudskega odbora Reteče. Število članov se je, tudi po zaslugi zamrtja delovanja organizacij RK Gorenja vas in Reteče, povzpelo na 160, a se je tudi na Godešiču bližal zaton. Po dvoletnem premoru se je leta 1968 organizacija ponovno pojavila z novim vodstvom in novimi dejavnostmi: srečanja starejših, obiski bolnih krajanov na domovih ipd.

Zadnje obdobje Krajevne organizacije RK Godešič pa se je začelo leta 1991 pod vodstvom Tončke Bobnar. Organizacija največ pozornosti namenja starejšim krajanom, posredovala pa je tudi v času vojne na Balkanu – ob prihodu beguncev jih je RK oskrbel z oblačili in gospodinjskimi potrebščinami, nekateri so tu celo našli svoj novi dom.