Krajevna skupnost

ks

Naloga sveta KS je, da občini posreduje želje in zahteve krajanov glede izgradnje celotne komunalne infrastrukture, oblikuje in posreduje predloge in pobude krajevne skupnosti za občinski proračun, seznanja prebivalce krajevne skupnosti z dogajanjem na področju cestne problematike in komunalne opremljenosti naselja in skrbi tudi za kulturno in družbeno dejavnost v njem. V okviru finančnih možnosti skrbi za redno in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Začetek delovanja sveta krajevne skupnosti datira v osemdeseta leta prejšnjega tisočletja. Takrat je imela Skupščina krajevne skupnosti celo vrsto raznih komisij, ki so skrbele kot podaljšana roka občine za vse družbenopolitično dogajanje znotraj krajevne skupnosti. Te komisije so skrbele tudi za izvedbo referendumov, ki so omogočili izgradnjo marsikaterega družbeno potrebnega objekta.

V času samostojne Slovenije se je vloga krajevne skupnosti zmanjšala na sodelovanje sveta KS z županom in vsemi občinskimi službami. Svet krajevne skupnosti se po potrebi vključi tudi v razprave pri sprejemanju novih prostorskih aktov občine, organizira zbore krajanov v smislu informiranja in problemskih konferenc. Istočasno je nosilec realizacije proračunskih sredstev, ki jih občina namenja krajevni skupnosti v vsakoletnem proračunu. Pomaga reševati probleme cestne in železniške infrastrukture, skrbi za vzdrževanje objektov krajevne skupnosti in komunalne infrastrukture, za vzdrževanje gozdnih cest in se posveča skrbi za čisto okolje. V svojem literarnem glasilu »DOBRAVE« enkrat letno poroča o delovanju sveta KS, delovanju športnega društva »Kondor«, gasilskega društva Godešič, društva Rdeči Križ ter ostalem družbenem in družabnem življenju v krajevni skupnosti.


Krajevna skupnost Godešič

Godešič 100
4220 Škofja Loka
Slovenija

Matična številka: 5019052
Davčna številka: 25970976
TRR račun: 01322-6450850383