Glasilo KS Dobrave

Glasilo krajevne skupnosti Dobrave izhaja enkrat ali pa ob posebnih priložnostih tudi dvakrat letno.

 

Leto 2004 Dobrave junij 2004
Dobrave december 2004
Leto 2005 Dobrave december 2005
Leto 2006 Dobrave februar 2006
Dobrave december 2006
Leto 2007 Dobrave junij 2007
Dobrave december 2007
Leto 2008 Dobrave junij 2008
Dobrave december 2008
Leto 2009 Dobrave december 2009
Leto 2010 Dobrave december 2010
Leto 2011 Dobrave december 2011
Leto 2012 Dobrave december 2012
Leto 2013 Dobrave december 2013
Leto 2014 Dobrave december 2014
Leto 2015 Dobrave december 2015
Leto 2016 Dobrave december 2016
Leto 2017 Dobrave december 2017
Leto 2018 Dobrave december 2018
Leto 2019 Dobrave december 2019
Leto 2020 Dobrave december 2020
Leto 2021 Dobrave december 2021