Divje odlaganje odpadkov in odstranjene table ob Godeški učni poti

Na Godeški učni poti se je zadnje čase pojavil vandalizem. Odstranjene so
bile table z napisi (Spomenik Franko, Gomile), ki smo jih ponovno namestili.
Mimoidoče naprošamo, da so pozorni na tablice ali na ljudi, ki bi uničevali
našo učno pot. Učna pot je zgodovina Godešiča, pomembna dediščina in
pridobitev ob 1000-letnici naše vasi.

2016-03-28 15.21.21

Spomenik Ivanu Franku. Zadaj na drevesu tabla kakršne označujejo Godeško učno pot.

Prav tako je potrebno biti pozoren na nepridiprave, ki odlagajo “na divje”
odpadke v naših Dobravah in na Produ. Godešani, bodimo pozorni in vsako tako
dejanje prijavimo na KS Godešič, ali na občino Škofja Loka.

2016-03-25 17.51.51

Odpadki ob cesti Na Produ

2016-03-28 12.49.10

Salonitne plošče ob poti v Dobravah

Comments are closed.