Video arhiv

Praznovanje ob dnevu razglasitve samostojne Slovenije

Godešič, 26. junij 1991 ob 20. uri, na Parku sredi vasi, posaditev lipe v Parku in pred cerkvijo sv. Miklavža.

25 let samostojne Slovenije

Snemalec: Andrej Jenko – Jekcov

Pogovor s Stanetom Bertoncljem Aleševim

Snemal in pogovor: Andrej Jenko

Pogovor z Godešani, mobiliziranimi v enotah Teritorialne obrambe
Pobudnik in vodja pogovora: Lojze Jenko Jekcov, ki živi v Kanadi
Pogovor z Godešani, mobiliziranimi v enotah Teritorialne obrambe 31. 7. 1991, pred bifejem ŠD Kondor GodešičSodelujoči: Aleksander Igličar, Matjaž Simič, Tone Jevšek, Marko Hafner, Boštjan Hafner, Zvone Časni, Stane Bertoncelj, Ciril Golar, predsednik sveta KS Godešič, kasneje pridružila še Miha Krajnik in Marko Bečan

Postrežba: Pavla Jenko