Izdaja novega okoljevarstvenega dovoljenja za podjetje Ekologija d.o.o.

V industrijski coni Trata, natančneje v stavbi nekdanje Gorenjske predilnice deluje podjetje Ekologija, ki se ukvarja s predelavo in odstranjevanjem nevarnih odpadkov. Trenutno na Trati deluje naprava ki predela do 6,5 ton nevarnih odpadkov na dan. Z novim okoljevarstvenim dovoljenjem, ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za Okolje (ARSO) pa bodo po novem lahko predelali do 22 ton in odstranili do 82 ton odpadkov na dan. Odpadke bi vozili iz celotnega območja EU in Hrvaške.

Javno naznanilo o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja je bilo izdano 7.6.2016, objavljeno je bilo na spletnih straneh Arsa, na občinski spletni strani in občinski oglasni deski.

Javno naznanilo – Obratovanje naprave za predelavo in odstranjevnje odpadkov

Dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je dostopna na spletnih straneh ARSO.

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/okoljevarstveno%20soglasje/Vloge%20v%20re%c5%a1evanju/

V KS smo za namero podjetja Ekologija izvedeli po naključju in prepozno za oddajo mnenj in pripomb za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. V sredo 13.7.2016 smo se skupaj s predstavnikoma KS Trata g. Janezom Demšarjem, predstavnikom KS Reteče g. Bojanom Tišlerjem in svetnikom občinskega sveta g. Rolandom Krajnikom sestali, da preučimo možnosti in postopke, ki jih imamo na voljo, da vstopimo v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja.

Na zadnji dan, to je 14.7.2016, smo oddali na ARSO prijavo kot stranski udeleženec v postopku, saj prebivamo na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi.

Na to temo je občinski svetnik g. Rolando Krajnik sklical tudi izredno sejo občinskega sveta.

Prispevek na spletni strani časopisa Dnevnik https://www.dnevnik.si/1042746869/lokalno/gorenjska/skofjelosko-podjetje-zeli-predelovati-nevarne-odpadke-ljudje-ogorceni

Prispevek v Dnevniku na TV Slovenija 1 http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-slovenska-kronika/174417328

One comment

  1. Matjaž Krajnik, predsednik KS Godešič pravi:

    Zanimivo s strani Ekologije je, da o nameri niso hoteli ali želeli obvestiti lokalne skupnosti. Ekologija stoji 200m stran od k.o.Godesic. KS Godešič se bo zavzemala, da Ekologija in ARSO ne sprejemata odločitev mimo lokalnih skupnosti.