Izjava za javnost pobudnikov sklica 1. Izredne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka

Izjava za javnost pobudnikov sklica 1. Izredne seje Občinskega sveta Občine
Škofja Loka, ki je bila sklicana za 17.8.2016 ob 18:00 uri

 

Podjetje Ekologija, v od Gorenjske predilnice odkupljenih oz. najetih
prostorov, že sedaj predeluje dnevno 6,5 t nevarnih odpadkov, letos pa so
vložili zahtevek za povečanje proizvodnje na 92 t dnevno, torej za
PETNAJSTKRATNO povečanje kapacitet!

Ekološko osveščeni svetniki, ki nam je čisto okolje ena od osnovnih
prioritet, smo si 10.08.2016 ogledali proizvodne prostore podjetja Ekologija
d.o.o., kjer smo od direktorja podjetja pričakovali strokovne in utemeljene
odgovore na naša vprašanja, ki se v celoti navezujejo na varnost postopkov
odstranjevanja nevarnih odpadkov. Pričakovali smo, da bomo videli proizvodnji
postopek, videli pa smo zgolj počiščene in pospravljene prostore, ter
informacijo, da ima podjetje kolektivni dopust.

Ker smo občinski svetniki izvoljeni predstavniki vseh občank in občanov, se
čutimo dolžne in tudi odgovorne, da o tem dogajanju obvestimo javnost, za
kar se nam je zdela najbolj primerna tribuna seja Občinskega sveta. Na
žalost je bila seja nesklepčna, saj se je ni udeležila večina koalicijskih
občinskih svetnikov, zato jo je bil predsedujoči prisiljen zaključiti.

Smo pa zato izpeljali neformalno razpravo, v kateri so sodelovali vsi
prisotni svetniki. V razpravi smo predstavili splošno stališče, da je nujno
potrebno ugotoviti, ali so vsi postopki, ki se, oz. ki naj bi se izvajali v
podjetju Ekologija, dejansko varni oz. v skladu s strokovnimi predpisi in
zakonodajo, ali ne. Nismo apriori proti predelovalcem odpadkov, ki jih
nenazadnje proizvajamo tudi v našem okolju, ne želimo pa, da bi se v naše
domače okolje začeli stekati nevarni odpadki iz cele Evrope in Balkana, na
kar da slutiti zahtevek za tako veliko povečanje kapacitet podjetja.

Zato je naše enotno stališče, da se pripravi javna razprava na to temo, na
katero se povabi ustrezne strokovnjake, ki bodo znali oceniti in na podlagi
dejstev predstaviti dejansko sliko, kakor tudi njihovo strokovno mnenje, saj
nikakor ne moremo pristati na to, da bi imeli v svoji neposredni bližini
nevarne odpadke, ki pomenijo izjemno veliko nevarnost za zdravje vseh občank
in občanov.

Predelava nevarnih odpadkov že ima vpliv na kvaliteto življenja in bivanja
ter zdravje ljudi v neposredni bližini in okolici. Vsako povečanje
skladiščenja in predelave nevarnih odpadkov pa bi lahko imelo neslutene
posledice ne samo na okolje, ki je že sedaj več kot dovolj obremenjeno z
vplivi industrije, temveč tudi neposredno na zdravje občank in občanov. Zdi
se nam, da predelava nevarnih odpadkov v tisočletno mesto nikakor ne sodi.

Comments are closed.