Izšel je vodnik CERKEV SV. MIKLAŽA NA GODEŠIČU

V sredo, 7. oktobra 2020, na god Rožnovenske Matere Božje, kateri je posvečen zvon v zvoniku godeške cerkve, je bila na Godešiču predstavitev umetnostnozgodovinskega vodnika

CERKEV SV. MIKLAVŽA NA GODEŠIČU.

 

Uvodoma je navzoče nagovorila predsednica Muzejskega društva Škofja Loka Helena Janežič. V nadaljevanju večera se je urednik vodnika Aleksander Igličar s pozornostjo zahvalil glavnim ustvarjalcem vodnika:

– umetnostnemu zgodovinarju dr. Luki Vidmarju, ki je bil pobudnik izdaje vodnika in avtor besedila,
– fotografu Francetu Steletu in
– oblikovalki Agati Stele.

V osrednjem delu večera je avtor dr. Luka Vidmar podrobneje predstavil največje umetnostnozgodovinske stvaritve v godeški cerkvi sv. Miklavža.

Večer je zaključil župnik Branko Potočnik z zahvalno molitvijo za vse pokojne, ki so skozi stoletja skrbeli za svetišče ter podelil blagoslov vsem navzočim.

 

Vodnik Cerkev sv. Miklavža na Godešiču lahko naročite v spletni trgovini Muzejskega društva Škofja Loka ali kupite na info točki Loškega turizma na Kidričevi cesti v Škofji Loki po ceni 12 EUR. Vodnik lahko dobite tudi v župnišču v Retečah ali pri uredniku Aleksandru Igličarju.

Cerkev sv. Miklavža na Godešiču je podružnična cerkev župnije Reteče. Cerkev je bila na tem mestu postavljena že v času romanike (12. ali 13. stoletje) in bila kasneje večkrat prezidana. Po letu 1991 je bila v pripravah na tisočletnico Godešiča (2006) temeljito prenovljena, po tisočletnici pa so bili restavrirani oltarji, freske in križev pot. Največji biser cerkve so muzicirajoči angeli, ki so del freske Poslednja sodba na zahodni strani cerkve, ki je delo furlanskih freskantov iz okoli leta 1400.

Izdaja umetnostnozgodovinskega vodnika je zunanji simbol zaključka celovite in dolgoletne prenove in restavriranja godeške cerkve sv. Miklavža, ki je potekala od leta 1991 dalje.


Zapisal: Aleksander Igličar, ključar

Comments are closed.