Javno pismo v zvezi z zadevo: Sprejemanje sprememb prostorskega načrta občine Škofja Loka (sprememba 02-Filc)

Na povezavi spodaj je javno pismo občini Škofja Loka v zvezi s spremembo prostorskega načrta občine Škofja Loka.

Investitor Filc d.d. je podal na občino pobudo za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za širitev namenske rabe stavbnih zemljišč na območju industrijske cone Trata. Širitev je predvidena v vzhodni smeri od že obstoječega proizvodnjega objekta v velikosti 8,9 ha. (glej priponke).

Svetniki KS Godešič se soglasno ne strinjamo s spremembo. V dosedanjih postopkih načrtovalca in pobudnika je tudi veliko nepravilnosti. Svet KS Godešič se želi vključiti v postopek.

Javno pismo, pobuda Obšini Škofja Loka: Sprejemanje sprememb prostorskega načrta občine Škofja Loka (sprememba 02-Filc)

Priloga: območje predlaganih sprememb

Strokovne podlage za širitev namenske rabe stavbnih zemljišč na območju industrijske cone Trata

 

 

Comments are closed.