Na Gorenjskem nova občina, ali v vsaki šali je nekaj resnice

Nemogoče razmere za 15% občanov občine Škofja Loka so povod za odcepitev in ustanovitev 213.občine v državi.

Aktualni škofjeloški župan mag.Miha Ješe je s svojo razdiralno politiko dobesedno prisilil prebivalce Reteč, Gorenje vasi in Godešiča, da so pričeli s pripravami za ustanovitev svoje občine. V obeh krajevnih skupnostih so imeli že več sestankov in začrtali pot odcepitve.

Predstavnik KS Godešič je povedal, da se bodo v novo občino poleg Retečanov in Godešanov zelo verjetno priključili še prebivalci Stare Loke, Vincarjev in Puštala. Vse namreč druži nerazumevanje trenutne občinske oblasti ob gradnji komunalne infrastrukture, oderuški komunalni prispevek in dejstvo, da se počutijo izobčene, saj župan trdi, da teh 15% občanov živi na račun vseh ostalih Ločanov.

Geodetski postopki razmejitve so se že začeli, trenutno se označuje nova medobčinska meja, ki bo potekala po Traškem grabnu, ob katastrski meji k.o. Godešič. Vsa naselja, ki bodo vključena v novo občino in se ozemlja nove občine ne držijo, bodo imela status kantona. Torej bo nova občina kantonalno urejena, vsa ta naselja oziroma kraji pa bodo postali svoje KS. Sedež občinske uprave bo lociran delno v Retečah, delno pa na Godešiču, saj sta obe KS bogati z infrastrukturo, od šol do športnih parkov. Referendum za ustanovitev občine naj bi speljali najkasneje do 1.4.2016.

Finančni analitiki in računovodje so že vzeli pod drobnogled tudi letna poročila občine Škofja Loka, da bodo pripravili delitveno bilanco. Nedvomno pa je, da novi občini pripada vsaj 15% celotnega premoženja občine Škofja Loka. Bodoča občina je danes razpisala tudi natečaj za izbor imena, predlogov je že nekaj, eden izmed njih je Goreče, ki pomeni Godešič, Reteče-Gorenja vas.

Obseg nove občine je tudi zgodovinsko pogojen. Namreč, župnija Stara Loka, je pred 500 leti zajemala tudi vasi Suha, Godešič in Reteče, eden zadnjih staroloških županov pa je bil doma iz Reteč.

Naj bo pasijonski čas, čas sprave, potrpljenja in razumevanja, pravijo Retečani. V tem duhu skupaj z Godešani, Staroločani, Vincrčani in Puštalci pričakujejo suksecijo in delitev premoženja s Škofjo Loko.

20150311_145317

 

Preberite si tudi prispevek v časopisu Dnevnik https://www.dnevnik.si/1042710504/mnenja/glosa/gorece-nova-obcina#

Comments are closed.