Načrt trase kanalizacijskega omrežja s predlaganimi popravki

Na načrtu trase, po katerem se trenutno gradi kanalizacijsko omrežje na Godešiču je nekaj pomanjklivosti. Na nekaterih delih Godešiča delno ali v celoti imanjkajo sekundarni vodi. Na popravljenem načrtu (glej priloženo datoteko) so člani odbora za izgradnjo sekundarne kanalizacije in vodovoda ter priključkov, ob pomoči sveta KS Godešič te pomanjkljivosti skušali odpraviti.
V priloženi datoteki je trasa s predlaganimi popravki, ki jo je KS predložila občini.

Predlagani popravki na kanalizacijskem omrežju(.pdf)

Comments are closed.