Kje se nahaja

Godešič je naselje – obcestna vas – na južnem robu Sorškega polja. Leži na nadmorski višini 354 metrov ob cestni  povezavi Škofja Loka – Jeprca. Ta je bila pomembna že v srednjem veku, z rimsko tradicijo, saj je predstavljala podaljšek povezave Čedad – Škofja Loka na Gorenjsko in Štajersko. V 18. stoletju se je pomen te ceste zmanjšal, tako da je bila v 19. stoletju le še odcep z državne ceste iz Ljubljane proti Avstriji. 19. stoletje je dalo naselju novo prometnico – železnico (zgrajeno leta 1871). Le-ta sicer ni bistveno spremenila življenja vaščanov, saj je bilo najbližje postajališče oddaljeno več kilometrov.

Vas je razpotegnjena vzdolž poteka stare ceste (v obliki vijuge), nove stavbe pa sedaj polnijo prostor ob novi cesti (sedanji magistralni cesti) in proti železnici, za katero se na severu prienejo polja in gozdovi Sorškega polja.