Obvestilo o kemičnem zatiranju rastja na odseku železniške proge Kranj – Ljubljana (sreda, 8. maj 2019)

Slovenske železnice obveščajo občane in občanke, da se bo v sredo, 8.5.2019,
na odseku železniške proge Kranj- Ljubljana izvajalo kemično zatiranje rastja.

Strokovne službe Slovenskih železnic tudi sporočajo, da:

  • za kemično zatiranje rastja uporabljajo pripravke kot so Clinic 360 SL in Kyleo,
  • kemična pripravka sta registrirana in dovoljena za uporabo v RS,
  • karenca je odvisna od tipa uporabe posameznega herbicida,
  • razmerje mešanice voda-herbicid je različna, uporaba je 3-6L/ha oz. odvisno od vrste plevela,
  • Doc_2_KYLEO.pdf
    Doc_2_CLINIC360SL.pdf

  • definicije progovni/varovalni pas so navedene v Zakonu o varnosti v železniškem prometu 45. člen (oz. ZVZelP-NPB8)
  • kemično zatiranje rastja na območju VVO se ne izvaja.

O morebitnih spremembah datuma zatiranja rastja, zaradi vremena, okvar ali drugih ovirah železniškem prometu vas bomo obvestili.


Comments are closed.