Opozorila na nepravilnosti v predlogu Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč

V spodnjih dveh datotekah si lahko preberete dopisa, ki sta bila danes poslana županu, direktorici občinske uprave, občinskim svetnikom, novinarjem in vsem predsednikom KS v naši občini.

V dopisih so zapisane:

  • Nepravilnosti v predlogu Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofja Loka in
  • Nepravilnosti pri določanju komunalnega prispevka v Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofja Loka – skupni in obračunski stroški.

Nepravilnosti v Programu opremljanja
Program opremljanja – Finančna vrzel

Comments are closed.