Čistilna akcija po poplavah

V ponedeljek, 14.8.ob 9h, se krajani in prostovoljci od drugod, dobimo pred domom KS Godešič ter izvedemo čistilno akcijo po poplavah.

Čistili bomo ob porečju  oziroma obali Sore in ob Žabnici. Za vreče bo poskrbljeno. Pridite v čim večjem številu. Pospravljali bomo samo plastične in kovinske odpadke.

Vljudno vabljeni.

Sklep sveta KS Godešič na 4.seji: glede prenove in izvedbe dvotirne železniške proge Ljubljana – Kranj – Jesenice

Svet KS Godešič se je udeležil zbora in prezentacije prenove proge, do predlaganih rešitev v KUD Reteče, iz dne 29.5.2023, je precej kritičen.

Vseh šest predlaganih tras , katere so nam prvič predstavili, se nam zdi neprimernih. Pogrešamo sodelovanje na relaciji država – občina – krajevna skupnost. Stališče krajevne skupnosti, je, da bi hitro dvotirno železniško progo Ljubljana – Kranj – Jesenice morali zgraditi ob avtocesti, kjer bi služila mednarodnemu potniškemu in tovornemu prometu. Tam je že sedaj degradirano območje, poleg tega bi s tem na železnico lahko navezali tudi letališče. Obstoječi tir od Jesenic- Kranja – Ljubljane bi ostal kot medmestna železnica, vzpostavili bi nova postajališča, tudi pri nas na Godešiču, s čimer bi vlak bolj približali ljudem. Takšna je tudi praksa v tujini in tako potekajo sodobne evropske povezave železniške povezave. Varianta 6, katero projektanti preferirajo, gre čez Dobrave, pomeni, da bi na Godešiču in v Retečah morali posekati večji del gozda severno od naselja. Gozd deluje kot vetrovni ščit, ščit proti eroziji in je tudi mikroklimatska zaščita obeh vasi. Predlagana železnica seka vodne tokove in posega v vodovarstveno območje, zaradi še enkrat povečanega prometa in hitrosti točno med Senico in Godešičem, bi se povečal hrup, vse skupaj pa bi vplivalo tudi na živali. Uničili bi ustaljene poti po Dobravah, degradirali bi kmetijske površine, ravno v času, ko se poudarja samooskrba in lokalno pridelovanje hrane!

Poleg tega je predlagana postaja v Retečah zelo oddaljena od vasi in se kljub parkirišču ne bo uporabljala. Do te postaje bi se morali tudi Retečani voziti z avti ali pa javnim prometom (avtobusom).

V KS Godešič naj bi porušili stanovanjski objekt. Stanovalcem tega objekta ni vseeno. Zelo čudno je namreč, da so za rušenje svojega objekta izvedeli na samem zboru v KUD. Poleg tega je predlagana varianta draga, saj od Ljubljane do Kranja predvideva kar tri tunele in pokrite vkope, od Kranja naprej pa ne rešuje ničesar.

Vse skupaj se nam zdi zelo nepremišljeno in gradnja železnice pomeni ne-strateško reševanje prometa na Gorenjskem.

KS Godešič

Vabilo: dvig državne zastave in Večer na vasi ’23

Spoštovani!

Vljudno Vas vabimo na tradicionalno prireditev VEČER NA VASI, ki bo v petek, 23.6.2023.
Ob 20:00 uri
Se dobimo pred domom KS Godešič, kjer bomo dvignili državno zastavo, ki bo označila središče Godešiča in javni prostor pred domom KS. Po igranju himne in dvigu zastave se bomo nato peš odpravili pred cerkev sv.Miklavža, kjer bo drugi del programa.
Ob 20.30 uri
Sledi kulturno umetniški program, z nagovorom župana Tineta Radinje in predsednika KS Godešič. Tradicionalna prireditev VEČER NA VASI, ki je posvečena dnevu državnosti in kresni noči, gosti škofjeloškega župana, občinske in krajevne svetnike. Na prireditvi bodo prisotni tudi gasilci, člani rdečega križa, člani ŠD Kondor, gostje od drugod in krajani Godešiča.
Ob 22:00 uri
Najdaljši dan v letu bomo pospremili v noč ob druženju, klepetu in petju. KS Godešič bo prisotne pogostila s sladkarijami in osvežilnimi pijačami.
V primeru slabega vremena bo prireditev v prostorih doma KS Godešič
Vljudno vabljeni!
Večer na vasi 2023

Večer na vasi 2023

« Older Entries Recent Entries »