Godešan Vinko Hafner, prejemnik svečane listine PZS

Planinska zveza Slovenije (PZS) je v soboto na svečani prireditvi v Laškem podelila najvišja priznanja neutrudnim planinskim prostovoljcem, tudi trem iz Planinskega društva Škofja Loka.

Tako je svečano listino PZS za leto 2019 prejel tudi Vincenc Hafner za dolgoletno delo v PD Škofja Loka, za delo z mladimi, delo pri gorski straži in na gospodarskem področju ter za vse lepe besede in fotografije, ki jih je delil na predavanjih.

VINCENC HAFNER Planinsko društvo Škofja Loka Vincenc Hafner, za prijatelje Vinko, je začel svojo planinsko pot kot mlad planinec, ki je v letih 1951–1954 veliko pomagal pri gradnji Doma na Lubniku. Bil je med ustanovitelji mladinskega odseka pri Planinskem društvu Škofja Loka leta 1954 in odseka gorske straže v letu 1962. Postal je eden izmed najaktivnejših mladih planincev v obeh odsekih. Na tečajih gorske straže se je usposobil za inštruktorja in usposabljanja tudi sam organiziral. Začel je predavati v šolah, kar je pripomoglo k ustanovitvi planinskih krožkov, ki še danes zelo dobro delujejo. Iz teh planinskih krožkov je izšlo kar nekaj prepoznavnih planincev in poznejših funkcionarjev PD. V PD se je pod njegovim budnim očesom za gorske stražarje usposobilo okoli osemdeset planincev. Pomembno je prispeval k izdaji knjižice z naslovom Zavarovano planinsko cvetje in organiziral veliko akcij varovanja cvetja na rastiščih po vsej Sloveniji. Vinko je sodeloval pri ureditvi botaničnega vrta v Trenti, na domačem Godešiču pa je osnoval učno pot, ki jo redno vzdržuje in po njej vodi pohodnike. Zelo dragoceno je bilo tudi njegovo sodelovanje pri zgodovinskem opisu kraja ob njegovi tisočletnici. Vinko je opravil pomembno delo tudi pri gradnji Koče na Blegošu, z gospodarjenjem z obema planinskima postojankama ter z dežuranjem v obeh. Kot velik ljubitelj fotografije svoja spoznanja in vtise s potovanj na predavanjih vedno prenese na prijatelje, znance in druge obiskovalce.


Vir: https://www.pzs.si/novice.php?pid=13924
https://www.pzs.si/javno/javno/PZS-najvisja-priznanja-2019-bilten.pdf

Godešič v oddaji Ambienti

V soboto 30.11.2019 je bila na prvem programu RTV SLO oddaja Ambienti, v kateri je svojo hišo predstavil Godešan Matjaž Krajnik. Matjaž je naredil lepo promocijo vasi, posnetih pa je bilo kar nekaj lepih kadrov Godešiča iz zraka.

Kot so zapisali pri oddaji: “Stare domačije so očarljive: za nekoga pomenijo bolj spokojno in z naravo povezano življenje, druge privlačijo obrtniški detajli starih mojstrov graditeljev, spet tretji v njih vidijo predvsem turistični in nastanitveni potencial … Vsekakor pa je obnova starega stavbnega fonda v Sloveniji nujna: pomeni ohranjanje obstoječe zazidave in s tem zelenega prostora, pomeni priložnost za ugodnejše reševanje stanovanjske problematike in decentralizacijo, predvsem pa pomeni ohranjanje slovenske grajene dediščine.
Že prvem prispevku pokažemo zmagovalno kombinacijo. Arhitekt, ljubitelj stare kulturne dediščine podeduje staro hišo in jo kot strasten zbiratelj starega pohištva prenovi in opremi v zavidanja vredno bivališče. V 1000 let stari vasici Godešič v bližini Škofje Loke stoji hiša, ki zares lepo ohranja kulturno dediščino in po prenovi v sebi združuje šarm prejšnjih stoletij in povsem sodoben značaj.”

Povezava do video arhiva, kjer si lahko ogledate oddajo: https://4d.rtvslo.si/arhiv/ambienti/174654975


Javni poziv o razgrnitvi podatkov in k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero NUSZ na območju Občine Škofja Loka za leto 2020

Občina Škofja Loka objavlja Javni poziv o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Škofja Loka za leto 2020.

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Škofja Loka za leto 2020.

Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča kot tudi podatki o zavezancih, bodo na vpogled zavezancem v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, v pisarni št. 15, II. nadstropje.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko osebno pregledujejo podatke za lastne nepremičnine in na te podatke podajo pripombe od 11.12.2019 do 18.12.2019 v času uradnih ur. Pisne pripombe je mogoče poslati do 31.12.2019 na naslov Občine Škofja Loka.

Zavezanci so Občini Škofja Loka dolžni v roku 30 dni po objavi tega javnega poziva sporočiti tudi vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke in podobno. Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se za odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolaga občina ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca.

Zavezanci spremembe sporočajo Občini Škofja Loka s pisno in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži na način:

  • s poštno pošiljko na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ali
  • osebno, z vložitvijo na vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Vloga je lahko prosto napisana. Obrazec vloge je na voljo na vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka in v prilogi spodaj.

Priloge


Prvotno objavo lahko najdete na spletni strani www.skofjaloka.si

Zbiranje prispevkov za Dobrave

Ob koncu leta bo, tako kot vsako leto, izšla nova številka glasila sveta KS Godešič, Dobrave. V njem lahko najdete članke o celoletnem dogajanju na vasi.

Če imate kakšen prispevek in želite, da bi bil objavljen v Dobravah, ga prosim pošljite na elektronski naslov jurebiz@gmail.com ali na info@godesic.si, lahko pa me tudi kontaktirate na telefonsko številko 070-811-231 (Jure Bizjak). Po želji lahko priložite tudi kakšno sliko. Prispevke prosimo pošljite do konca 24.11.2019.

Vsakega prispevka bomo veseli.

« Older Entries Recent Entries »