Javni poziv o razgrnitvi podatkov in k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero NUSZ na območju Občine Škofja Loka za leto 2020

Občina Škofja Loka objavlja Javni poziv o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Škofja Loka za leto 2020.

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Škofja Loka za leto 2020.

Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča kot tudi podatki o zavezancih, bodo na vpogled zavezancem v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, v pisarni št. 15, II. nadstropje.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko osebno pregledujejo podatke za lastne nepremičnine in na te podatke podajo pripombe od 11.12.2019 do 18.12.2019 v času uradnih ur. Pisne pripombe je mogoče poslati do 31.12.2019 na naslov Občine Škofja Loka.

Zavezanci so Občini Škofja Loka dolžni v roku 30 dni po objavi tega javnega poziva sporočiti tudi vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke in podobno. Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se za odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolaga občina ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca.

Zavezanci spremembe sporočajo Občini Škofja Loka s pisno in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži na način:

  • s poštno pošiljko na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ali
  • osebno, z vložitvijo na vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka.

Vloga je lahko prosto napisana. Obrazec vloge je na voljo na vložišču Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka in v prilogi spodaj.

Priloge


Prvotno objavo lahko najdete na spletni strani www.skofjaloka.si

Zbiranje prispevkov za Dobrave

Ob koncu leta bo, tako kot vsako leto, izšla nova številka glasila sveta KS Godešič, Dobrave. V njem lahko najdete članke o celoletnem dogajanju na vasi.

Če imate kakšen prispevek in želite, da bi bil objavljen v Dobravah, ga prosim pošljite na elektronski naslov jurebiz@gmail.com ali na info@godesic.si, lahko pa me tudi kontaktirate na telefonsko številko 070-811-231 (Jure Bizjak). Po želji lahko priložite tudi kakšno sliko. Prispevke prosimo pošljite do konca 24.11.2019.

Vsakega prispevka bomo veseli.

Izgradnja optičnega omrežja

Spoštovane krajanke in krajani Godešiča,

kot ste verjetno v preteklih dneh opazili, je na območju celotne vasi začel podizvajalec Telekoma vgrajevati jaške za optično napeljavo. Na nekaterih delih vasi je zato rahlo oviran dostop, Telekom se trudi, da so ovire kar se da hitro odstrani. Po vgrajenih jaških bodo pričeli z vgrajevanjem cevi do posameznih parcel in hiš, skladno s pridobljenimi soglasji lastnikov zemljišč. Za vsa vprašanja v zvezi z izgradnjo optičnega omrežja se prosim obrnite na Roka Horvata na tel: 031 345 693.

Vabilo – Jenkovi dnevi ’19

Krajevna skupnost Mavčiče vas vabi na Jenkove dneve ’19, ki bodo potekali od 18. do 27. oktobra.

Program

PETEK, 18. oktober ob 10. uri
Poklon pesniku Simonu Jenku ob 150 letnici smrti, Prešernov gaj

PETEK, 18. oktober ob 11. uri
Okrogla miza Vpliv okolja na ustvarjanje poezije in proze, Mestna knjižnica Kranj

NEDELJA, 20. oktober ob 8. uri
Pohod po poti jeprškega učitelja, zbor na parkirnem prostoru, nasproti pizzerije Karantanija v Drulovki

NEDELJA, 20. oktober ob 12. uri
Spominska slovesnost pri spomeniku Simona Jenka, na Podreči

NEDELJA, 20. oktober ob 14. uri
Druženje s krajani in povabljenci in “MAVŠKA TRŽNICA” , na Podreči

ČETRTEK, 24. oktober, ob 19. uri
Slavnostna podelitev Jenkove nagrade, Prešernovo gledališče Kranj


Več informacij na www.visitkranj.com

Vabilo – 1. mavška tržnica

Krajevna skupnost Mavčiče, KD Simon Jenko – Šmonca, ŠD Mavčiče in PGD Mavčiče vas vabijo na 1. mavško tržnico v nedeljo, 20. oktobra 2019, od 14. do 16. ure, na ulico ob spomeniku Simonu Jenku na Podreči 23.

Na 1. tržnici se bodo predstavili lokalni pridelovalci in ekološki kmetje. Tržnica lokalnih pridelovalcev se bo v prihodnje nadaljevala vsak 4. petek v mesecu, popoldne v oziroma ob zadružnem domu v Mavčičah. Tokratna tržnica bo izjemoma na prireditvenem prostoru na Podreči in bo popestrena s spremljevalnim glasbenim in kulturnim programom ob obeležitvi 150-letnice smrti Simona Jenka.
Na tržnici bo potekala tudi izmenjava starih domačih semen, zato jih, če jih imate, prinesite v majhnih pakiranjih s seboj.

Na tržnici vam bodo svoje pridelke (mlevske izdelke, kaše, testenine, jajca, krompir, seneno mleko, domačo zelenjavo, olja, izdelke iz konoplje, …. ) v nakup ponudili domači kmetje:

  • Demeter – kmetija Jamnik Podreča,
  • Kmetija Maln Podreča,
  • Kmetija McWou Mavčiče,
  • Kmetija Novak Praše,
  • Kmetija Andrejc Praše,
  • Naturagood – Petrova kmetija z Jame.

Na tržnici bodo tudi nekateri ponudniki, ki jih že poznate s STRAŽIŠKE tržnice. Lahko boste kupili tudi: prosen kruh, želodovo kavo, sire in mlečne izdelke iz kravjega in kozjega mleka, mesnine, neškropljene agrume z Visa (ponudba na www.sorskopolje.si, naročila cvetka.jeras@gmail.com), ….
Peter Krišelj bo prikazal izdelavo pletenih košar in povabil na tečaj pletarstva.

Dodatne informacije so na voljo na naslovu www.sorskopolje.si, ali matjaz.jerala@siol.net.

Prijazno vabljeni!

« Older Entries Recent Entries »