Pisma občinskim svetnikom v zvezi s kanalizacijo in komunalnim prispevkom

V ponedeljek 12.5. 2014 je bila v veliki dvorani Sokolskega doma na Mestnem trgu javna obrazložitev Predloga odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Škofja Loka. 

Občina Škofja Loka je v mesecu decembru 2013 sprejela nov prostorski izvedbeni akt –
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (OPN), ki je v stopil v veljavo 21.1.2014 in ki podrobneje določa usmeritve prostorskega razvoja na območju občine.
Iz tega razloga, je potrebno obstoječi Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka dopolniti ter uskladiti z določili novega prostorskega izvedbenega akta (OPN-ja).
Skladno z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju, mora občina šest mesecev po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta, sprejeti nov program opremljanja.

Javne obrazložitve so se udeležili člani sveta KS Godešič, člani odbora za izgradnjo sekundarne kanalizacije in vodovoda, ter priključkov in pa tudi veliko krajanov Godešiča. Na javni obrazložitvi so bili tudi svetniki krajevne skupnosti Reteče – Gorenja vas in člani njihovega odbora za izgradnjo kanalizacije. Prisotnih je bilo tudi veliko članov drugih krajevnih skupnosti, v katerih se je kanalizacija gradila oziroma se še gradi. Prisotni so bili tudi občinski svetniki.

Predlog odloka sta obrazložila vodja oddelka za stavbna zemljišča ga. Andreja Troha in g. Uroš Košir iz podjetja Locus d.o.o., kjer so predlog tudi pripravili. Predstavljeni predlog programa je šel v četrtek 15.5.2014 v prvo branje na občinskem svetu. Predlog programa si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Čez predlagani program je bilo zelo veliko pripomb, saj predlog uvaja za nekatere občane nepravične komunalne prispevke, ki so vezani na neto tlorisno površino stavbe in velikost parcele, kjer objekt stoji. Pri tem se pojavi težava, ker vsi objekti, še posebej starejši, nimajo točno določene gradbene parcele in bo tako finančna obremenitev za objekte brez gradbene parcele verjetno višja (če je parcela na kateri stoji objekt večja, kot bi bila naprimer gradbena parcela).

Spodaj lahko najdete pisma, ki so jih KS Godešič, KS Reteče in KS Vincarje poslale kot predloge k predlaganemu programu svetnikom občine Škofja Loka, v upanju, da jih upoštevajo.

Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Škofja Loka.

Pismo občinskim svetnikom iz KS Godešič
Pismo občinskim svetnikom iz KS Reteče – Gorenja vas
Pismo občinskim svetnikom predstavnikov krajanov Vincarij

Comments are closed.