Poročilo gasilskega občnega zbora

Na občnem zboru, ki je bil v soboto, 17.1.2015, je bilo prisotnih 28 članov, predstavniki sosednjih gasilskih društev ter predstavnik krajevne skupnosti in Kondorja. Na mladinskem občnem zboru je bilo prisotnih 11 članov.

Na občnem zboru so bila podana poročila poveljnika, predsednika, blagajnika in komisij, ki so bila nato tudi sprejeta.
Prav tako se je na občnem zboru sprejel plan dela v letu 2015.

Na koncu so bila podeljena priznanja za dolgoletno delo v društvu in sicer Karlin Tomažu za 30 let, Lukančič Francu, Kunstelj Vinku in Bobnar Petru pa za 60 let delovanja v društvu.

Sledil je še zaključek občnega zbora.

2015-01-17 19.26.21

Comments are closed.