Poziv za sofinanciranje obnove kozolcev

Obveščamo vas, da z namenom izboljšanja podobe kulturne krajine v občini Škofja Loka objavljamo javni poziv za sofinanciranje obnove kozolcev in sicer za menjavo polomljenih, dotrajanih in nadomeščanje manjkajočih lat (rant) kozolca. Eden od pogojev za sodelovanje na javnem pozivu je, da kozolec ni v funkciji oglaševanja. Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. 11. 2019.

Razpisno gradivo najdete na spletni povezavi:
https://skofjaloka.si/objava/216100


Comments are closed.