Izjava iniciative ob preklicu četrtkove izredne seje občinskega sveta

ŽUPAN JE PREKLICAL sejo občinskega sveta, sklicano za 10.07.2014.

IZREDNE SEJE TOREJ NE BO, TAKO DA NI TREBA PRITI NANJO! TRUD CIVILNE INICIATIVE IN VSEH, KI STE NAS PODPRLI, JE OBRODIL SADOVE!

Člani iniciative za pravičen komunalni prispevek smo delovali in še delujemo v imenu vseh novopriključnikov, ki smo podpisali izjavo, da nasprotujemo predlagani oderuški višini komunalnega prispevka. Teh podpisov je 1400 in ne gre za »skupino posameznikov«, kot to sedaj hoče prikazati župan.

Pripravili smo pisni povzetek vseh nepravilnosti, ki so se pokazale pri oblikovanju predloga občinskega odloka, kakor tudi vseh osebnih opažanj v zvezi z dogajanjem okrog izgradnje kanalizacijskega sistema.

Ker je osebni kontakt najboljši, smo ta povzetek odnesli do vsake svetnice oz. svetnika osebno, ga opozorili na ne le formalno, temveč tudi dejansko odgovornost in ga pozvali, naj ne verjame nam, temveč naj se o tem pozanima pri strokovnjakih. Potem naj se odloči, kako bo glasoval na seji OS. Nikomur nismo grozili, kot je to prikrito zapisal župan v obvestilu o preklicu seje, poslanem svetnicam in svetnikom.

Prevladal je zdrav razum, zato so se svetnice in svetniki odločili tako, kot so se in posledično je bil župan prisiljen preklicati sejo OS, saj je preveliko število svetnikov napovedalo odsotnost in s tem je OS postal nesklepčen.

Obljubljamo vam, da ne bomo zaspali, temveč se bomo še naprej borili za to, da zagotovimo tako višino komunalnega prispevka, ki jo bomo vsi občani sposobni plačati brez grožnje z izvršbo naših domov!

Iniciativa za pravični komunalni prispevek
http://www.iniciativapkp.com/

Comments are closed.