Rekonstrukcija ceste skozi Godešič

V ponedeljek, 15. marca 2021, se začenja  celovita preureditev državne ceste Škofja Loka–Jeprca (R1-210/1078 ) skozi naselje Godešič.

Preureditev bo vključevala zamenjavo voziščne konstrukcije, spremembo prečnega prereza ceste z izgradnjo elementov za umirjanje prometa, ureditev površin za pešce in kolesarje na obeh straneh ceste, korigiranje para avtobusnih postajališč, semaforizacijo križišča, ureditev odvodnjavanja in cestne razsvetljave.

Zaradi predvidenih gradbenih del bo vzpostavljenih več delnih zapor z izmenično enosmernim prometom z ročnim oziroma semaforskim urejanjem v skupno dvaindvajsetih fazah.

Dela bodo trajala predvidoma do septembra.

Izvajalec bo podjetje CVP, d. o. o. , investitor je Direkcija RS za infrastrukturo, soinvestitor pa Občina Škofja Loka.

Comments are closed.