Restavriranje freske pred vhodom v godeško cerkev

Na pobudo in s sredstvi Zavoda za varstvo kulturne dediščine  Slovenije sta restavratorki Anita Kavčič Klančar in Jerneja Kos v preteklem tednu pričeli z restavriranjem freske goriških mojstrov iz začetka 15. stoletja pred vhodom v godeško cerkev svetega Miklavža.

Freska ob vratih je bila pred postavitvijo novega vhoda v cerkev sredi 18. stoletja sestavni del freske Poslednja sodba, katere zgornji del se danes nahaja znotraj cerkve na steni za korom. Gre za umetnostno-zgodovinsko zelo pomembno poslikavo na Slovenskem, še zlasti zgornji del z angeli muzikanti.

V spodnjem (zunanjem) delu freske je prikaz pekla, ki ga prikazujejo velika ribja usta na desni strani, kamor so pahnjene grešne duše. Nad vrati je v mandorli (polkrogu) prikazan Jezus, ki presoja dobra in slaba dela ljudi ter jih usmerja v nebesa ali v pekel. Zaradi dolgoletnega vpliva vremena je figuralika zelo slabo prepoznavna, zato bosta restavratorki med potekom del ugotovili, kaj se bo dalo obnoviti oziroma ponovno prikazati.

Zaradi velikega pomena poslikave je Zavod restavriranje freske uvrstil v svoj redni program dela. Morebitna manjkajoča sredstva za dokončanje restavriranja bomo namenili iz sredstev godeške cerkve. Restavriranje naj bi bilo zaključeno v 14 dneh, saj je naša želja, da naj bi freska v sveži podobi že pričakala udeležence Večera na vasi, ki bo na kresni večer 23. junija 2018.

Povabljeni, da si ogledate potek del in s tem spodbudite restavratorki.

 

Aleksander Igličar
godeški ključar

Comments are closed.