Sklep sveta KS Godešič na 4.seji: glede prenove in izvedbe dvotirne železniške proge Ljubljana – Kranj – Jesenice

Svet KS Godešič se je udeležil zbora in prezentacije prenove proge, do predlaganih rešitev v KUD Reteče, iz dne 29.5.2023, je precej kritičen.

Vseh šest predlaganih tras , katere so nam prvič predstavili, se nam zdi neprimernih. Pogrešamo sodelovanje na relaciji država – občina – krajevna skupnost. Stališče krajevne skupnosti, je, da bi hitro dvotirno železniško progo Ljubljana – Kranj – Jesenice morali zgraditi ob avtocesti, kjer bi služila mednarodnemu potniškemu in tovornemu prometu. Tam je že sedaj degradirano območje, poleg tega bi s tem na železnico lahko navezali tudi letališče. Obstoječi tir od Jesenic- Kranja – Ljubljane bi ostal kot medmestna železnica, vzpostavili bi nova postajališča, tudi pri nas na Godešiču, s čimer bi vlak bolj približali ljudem. Takšna je tudi praksa v tujini in tako potekajo sodobne evropske povezave železniške povezave. Varianta 6, katero projektanti preferirajo, gre čez Dobrave, pomeni, da bi na Godešiču in v Retečah morali posekati večji del gozda severno od naselja. Gozd deluje kot vetrovni ščit, ščit proti eroziji in je tudi mikroklimatska zaščita obeh vasi. Predlagana železnica seka vodne tokove in posega v vodovarstveno območje, zaradi še enkrat povečanega prometa in hitrosti točno med Senico in Godešičem, bi se povečal hrup, vse skupaj pa bi vplivalo tudi na živali. Uničili bi ustaljene poti po Dobravah, degradirali bi kmetijske površine, ravno v času, ko se poudarja samooskrba in lokalno pridelovanje hrane!

Poleg tega je predlagana postaja v Retečah zelo oddaljena od vasi in se kljub parkirišču ne bo uporabljala. Do te postaje bi se morali tudi Retečani voziti z avti ali pa javnim prometom (avtobusom).

V KS Godešič naj bi porušili stanovanjski objekt. Stanovalcem tega objekta ni vseeno. Zelo čudno je namreč, da so za rušenje svojega objekta izvedeli na samem zboru v KUD. Poleg tega je predlagana varianta draga, saj od Ljubljane do Kranja predvideva kar tri tunele in pokrite vkope, od Kranja naprej pa ne rešuje ničesar.

Vse skupaj se nam zdi zelo nepremišljeno in gradnja železnice pomeni ne-strateško reševanje prometa na Gorenjskem.

KS Godešič

Comments are closed.