Sklepa o podaljšanju zapore na Matajevcih

Zapora ceste čez Matajevce je podalšana do 31.10.2014. Cesta je trenutno prevozna. O točnih datumih popolnih zapor bo sproti obveščal izvajalec del. Obveščanje bo potekalo tudi preko Radia Sora.

Spodaj si lahko ogledate sliki zapor in pa izdana sklepa o zaporah.

Obmocje zapore MATAJEVCI Obmocje zapore KRAVJA DOLINA

Sklep o podaljšanju zapore ceste Godešič-Reteče-Zg.Senica
Sklep o podaljšanju zapore ceste Godešič-Reteče skozi Kravjo Dolino

Comments are closed.