Skupni sestanek civilne iniciative in predstavnikov občine Škofja Loka

V januarju 2014 je začel veljati Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (OPN). Temu pa mora v šestih mesecih slediti še Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka. Ta odlok predvideva v nekaterih primerih nejasne in težko določljive, v vseh primerih pa visoke komunalne prispevke za vse na novo priključene na javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski prispevek bi bil po tem programu v glavnem odvisen od velikosti gradbene parcele in neto tlorisne površine (NTP) objekta.

Z namenom, da občina odmeri pravičnejši komunalni prispevek je bila 21.5.2014 v Retečah ustanovljena Civilna iniciativa za pravičnejši komunalni prispevek v Škofji Loki. Civilna iniciativo sestavljajo krajani krajevnih skupnosti kjer se je ali pa se še bo gradilo novo kanalizacijsko omrežje.

V sredo, 28.4.2014 je v Retečah potekal skupni sestanek civilne iniciative, župana, nekaterih občinskih svetnikov in pa strokovnih služb Občine Škofja Loka. Sestanek je bil primarno namenjen objasnitvi težave, zaradi katere je civilna iniciativa sploh nastala. Doseženi pa so bili tudi nekateri predlogi, ki bodo obravnavani na občinskem svetu. Celotni posnetek sestanka lahko poslušate na spodnji povezavi, ali pa si ga prenesete na računalnik (desni klik na povezavo > Shrani kot).

Avdio posnetek seje(.mp3 49MB)

Comments are closed.