Soglasja Loške Komunale in priključitev na javno kanalizacijo

V zadnjih mesecih ste prejeli soglasje Loške Komunale d.d. za priključitev objekta na javno kanalizacijo. V soglasju je Loška Komunala d.d. ugotovila, da imate možnost in dolžnost priključitve objekta na javno kanalizacijo, navedla približno lokacijo priključnega mesta (brez priloženega načrta) in pogoje v zvezi s priključitvijo. V pogojih je navedla, da mora stranka kanalizacijski priključek za priklop obstoječega objekta na javno kanalizacijo izvesti v roku 6 mesecev od dneva vročitve tega soglasja.

Soglasje zavezuje tudi tiste, ki sicer zaradi različnih razlogov ne morete svojega objekta priključiti na javno kanalizacijo, bodisi zato, ker nimate možnosti odvajati odpadne vode iz pritličja vašega objekta brez črpalke, bodisi zato, ker ni dosežena zadostna stopnja obremenitve (prevelika oddaljenost od mesta priključitve) ali pa vam občina ni pripeljala javne kanalizacije do vaše parcele. Izjeme od obvezne priključitve določa Odlok o odvajanju in čiščenju  komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev (Uradni list RS, št. 13/2009, 14/2011 in 6/2015).

Loška Komunala je nekritično in brez preverjanja dejanskega stanja na terenu izdala vsem lastnikom objektov soglasja za priključitev na javno kanalizacijo. Soglasja je izdala brez pravnega pouka o možnosti pritožbe zoper izdano soglasje. Kljub temu se lahko tisti, ki iz zgoraj navedenih razlogov ne morete priključiti svojega objekta na javno kanalizacijo, pritožite zoper izdano soglasje. Rok za pritožbo je 15 dni od prejema soglasja. V kolikor ste rok za pritožbo zamudili, vam predlagamo, da pošljete dopis na Loško Komunalo in na občino ter opišete vašo konkretno situacijo in razloge, zaradi katerih vašega objekta ne morete priključiti na javno kanalizacijo ter zahtevate od občine, da vam zagotovi malo čistilno napravo ali pa nepretočno greznico. Ob tem naj vas opozorimo, da Loška Komunala in občina sami od sebe ne bosta reševali vaše konkretne situacije, temveč boste morali sami aktivno pristopiti k reševanju problema in stopiti v kontakt z njima. Po preteku 6 mesecev od prejema soglasja vam bo Loška Komunala začela zaračunavati storitve javne službe tudi, če objekta (še) ne boste priključili na javno kanalizacijo.

Iniciativa za pravičen komunalni prispevek
komunala.grsv@gmail.com

Za morebitne dodatne informacije in pomoč smo dosegljivi na telefonski št.: 051 340 142.

Comments are closed.