Sprejemanje pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Škofja Loka

14.06.2016 Obvestilo – sprejemanje pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Škofja Loka

Občina Škofja Loka obvešča občane in drugo zainteresirano javnost, da bo do vključno 31.07.2016 sprejemala pobude in predloge za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Škofja Loka.

Pobude je možno podati za spremembe namembnosti zemljišč kot tudi za spremembe določil odloka OPN in njegove grafične priloge. Pobude, ki so bile podane po 1.6.2008 in niso bile obravnavane pri sprejemanju trenutno veljavnega OPN, bodo obravnavane skupaj s pobudami prispelimi na podlagi tega javnega naznanila, zato zanje ni potrebno vlagati novih vlog.

V spremembah in dopolnitvah OPN se bodo obravnavale le pobude in predlogi, ki bodo ustrezno prikazani in utemeljeni ter izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja in konceptom načrtovanja poselitve občine, ustreznosti z vidika urbanističnih meril, varstvenih omejitev in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo, skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju.

Pobude in predloge z ustreznimi prilogami posredujte ali po pošti na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, ali jih oddajte v vložišču oz. sprejemni pisarni na sedežu občine, lahko pa jih posredujete preko e-pošte na naslov: obcina@skofjaloka.si.

Celotno vabilo k oddaji ponudb si lahko ogledate na spletni strani Občine Škofja Loka.

Comments are closed.