Srečanje krajanov 6.11.2015: Izjava za javnost

KS Reteče – Gorenja vas
KS Godešič
Iniciativa za pravičen komunalni prispevek

 

IZJAVA ZA JAVNOST S SREČANJA KRAJANOV, z dne 6.11.2015

Krajani KS Godešič in KS Reteče – Gorenja vas so se dne 6.11.2015 sestali v kulturnem domu v Retečah. Srečanje je bilo namenjeno seznanitvi z informacijami o komunalnem prispevku, ki ga krajanom obeh KS že zaračunava občinska uprava.

Dejstvo je, da je zaradi vloženega truda Iniciative za pravičen komunalni prispevek, le ta letos nižji za cca. 50%, kot bi ga občinska uprava zaračunala krajanom v lanskem letu. Prispevek je nižji, ker je Iniciativi za pravičen komunalni prispevek uspelo dokazati številne napake v Programu opremljanja stavbnih zemljišč, ki je osnova za izračun komunalnega prispevka. A občinska uprava številnih napak še vedno ni odpravila in jih očitno tudi ne  želi odpraviti.

Nepravilnosti so:

  • nepravilno določeni obračunski in skupni stroški
  • nepravilna uporaba podatkov iz registra osnovnih sredstev
  • nepravilna uporaba cenitev osnovnih sredstev in nepravilna prevrednotenja
  • nepravilno upoštevanje stroškov vzdrževanja, obnavljanja, nadomeščanja
  • neupoštevanje samoprispevkov
  • neupoštevanje preteklih vlaganj v greznice in MKČN
  • nezmožnost priključitve zaradi prevelike oddaljenosti
  • nezmožnost priključitve zaradi pridobitve služnosti od sosedov, itd.

Vse dokler občinska uprava ne bo odpravila naštetih napak, bo komunalni prispevek, ki ga zaračunava svojim občanom, previsok in protizakonit.

Krajani, zbrani na srečanju v petek, 6.11.2015 so bili seznanjeni z možnostmi pritožb na odločbe. Iniciativa za pravičen komunalni prispevek bo krajanom, ki bodo to želeli in potrebovali, pomagala pri pripravi pritožb in pravnih postopkih.

 

Reteče, 10.11.2015

KS Reteče-Gorenja vas

KS Godešič

Iniciativa za pravičen komunalni prispevek
komunala.grsv@gmail.com
www.iniciativapkp.com

 

Izjava za javnost(.docx)

Comments are closed.