VODNIK CERKEV SV. MIKLAVŽA NA GODEŠIČU

V nedeljo 4. oktobra 2020 – na godeško žegnanjsko nedeljo bo izšel umetnostnozgodovinski vodnik Cerkev sv. Miklavža na Godešiču.

Avtor besedila je umetnostni zgodovinar dr. Luka Vidmar, sodelavec ZRC SAZU v Ljubljani in krajan Gorenje vasi pri Retečah. Avtor fotografij je znani slovenski fotograf France Stele, prelom in pripravo za tisk pa je pripravila Agata Stele.

Vodnik bo izdalo Muzejsko društvo Škofja Loka, ob finančni podpori Občine Škofja Loka, Krajevne skupnosti Godešič, župnije Reteče, soseske Godešič, in darov posameznikov.

V nedeljo 4. oktobra 2020 ob 9.30 bo med sveto mašo darovanje (ofer), ki bo namenjen za pokritje stroškov izdaje vodnika. Pri ofru bodo odrasli prejeli izvod vodnika, mladi pa priložnostno podobico.

Vsebinska predstavitev vodnika bo v sredo, 7. oktobra 2020 ob 19. uri pred cerkvijo svetega Miklavža na Godešiču. Vsebino vodnika bo predstavil avtor dr. Luka Vidmar, ki bo nato udeležence popeljal po godeški cerkvi in izpostavil najbolj pomembne stvaritve.

Cerkev sv. Miklavža na Godešiču je bila na tem mestu postavljena že v času romanike (12. ali 13. stoletje) in bila kasneje večkrat prezidana.

Po letu 1990 je bila v pripravah na tisočletnico Godešiča (2006) temeljito prenovljena, po tisočletnici pa so bili restavrirani oltarji, freske in križev pot.

Največji biser cerkve so muzicirajoči angeli, ki so del freske Poslednja sodba na zahodni strani cerkve, ki je delo furlanskih freskantov iz okoli leta 1400.

Izdaja umetnostnozgodovinskega vodnika je zunanji simbol zaključka celovite prenove in restavriranja.

Comments are closed.