Zapore cest od 1.4.2015 do 31.6.2015

Izsek iz dovoljenja za zaporo ceste:

Občina Škofja Loka izdaja na podlagi 8. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 40/2009) in 101. člena Zakona o cestah (Uradni list RS št. 101/2010, 48/2012) na vlogo za zaporo ceste, ki jo je dne 17.2.2015 vložilo podjetje GORENJSKAGRADBENA DRUŽBA D.D., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj,

DOVOLJENJE

za popolno zaporo javnih cest

Zap. št. Šifra ceste Naziv ceste Št lista iz elaborata
1 JP902511 Godešič 117a – Godešič 5 3.3
2 JP903991 Gosteče – Godešič 3.5
3 JP903993 Godešič 32 – Godešič 1 3.3
4 JP902571 Godešič 34 – Godešič 25 3.3
5 JP902521 Godešič 103 – Godešič 82 3.2

na območju gradnje komunalne infrastrukture v naselju Godešič, ki bo v času od 1.4.2015 do 31.6.2015.

Popolna zapora cest se dovoli po etapah, ki bodo omogočale dostop do stanovanj in objektov znotraj gradbišča.

Slika zapore cest:

zapora_april_15

Celotno besedilo dovoljenja

Zapore cest v Občini Škofja Loka pa si lahko ogledate tudi na tej spletni strani strani -> http://www.skofjaloka.si/default.aspx?Tip=1551651&KeyID=275&Naslov=Cestne_zapore

Comments are closed.