Zapore cest zaradi izgradnje kanalizacijskega omrežja

Zaradi izgradnje kanalizacijskih vodov bodo na Godešiču od 24.3 pa do predvidoma 14.4.2014 zapore naslednjih cest:

JP 902511 Godešič 117a – Godešič 5
JP 902521 Godešič 103 – Godešič 82
JP 902531 Godešič 76 – Športno igrišče
JP 902532 Godešič 76 – Železniška proga-Godešič 75
JP 902541 Godešič 46 – Godešič 52
JP 902542 Godešič 133 – Godešič 111
JP 902551 Godešič 53 – Godešič 23
JP 902571 Godešič 34 – Godešič 25
JP 902591 Gosteče – Godešič
JP 902592 Godešič 100- Godešič 53
JP 902593 Godešič 32 – Godešič 1

Zaradi izvajanja izkopov preko javnih poti v naselju Godešič bodo neizogibno potrebne tudi etapne, popolne zapore cest.

Začasno prometno ureditev bo vzpostavljena z urejenimi koridorji za pešce, ki bodo omogočali čim manjše motnje dostopa.

Obveščanje o prometnih tokovih na terenu bo urejeno s prometno signalizacijo in reditelji. Odvoz komunalnih odpadkov bo vodja gradbišča uskladil z izvajalcem odvoza odpadkov.

Želja investitorja, Občine Škofja Loka je, da bi gradbena dela potekala kar najmanj moteče za stanovalce, lastnike in najemnike objektov ter obiskovalce. Obenem je naš cilj zagotoviti, da lahko izvajalci svoje delo opravljajo s čim manjšimi zastoji in v pogodbenem roku.

S tem dopisom vas obveščamo o lokaciji gradbenih del na širšem območju naselja Godešič, ki bodo potekala med 24.3.2014 in 14.4.2014. Traso izkopa si lahko ogledate na skici (skica izkopov spodaj). Ker se bodo gradbena dela izvajala etapno, se bo predstavnik izvajalca z gospodinjstvi ožjega vplivnega območja gradnje vsakokrat posebej dogovarjal o najprimernejših možnostih dostopa ali uporabi rezervnih parkirnih mest.

S sodelovanjem vzdrževalca cest bodo prometni tokovi sprotno prilagojeni tako, da bo zagotovljeno stalno servisiranje za intervencijske potrebe ter za šolske prevoze.

V imenu investitorja in izvajalca gradbenih del se vam lepo zahvaljujemo za razumevanje.

 

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Skica izkopov:

izkop_godesic

Obvestilo o zapori cest
Zapore cest na Godešiču

 

Comments are closed.