Zbor krajanov 23.4.2014

23. 4. 2014 je bil na Godešiču zbor krajanov v zvezi z gradnjo novega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na Godešiču. Na zbor so bili povabljeni tudi odgovorni na občini, projektanti, predstavniki izvajalcev in predstavniki bodočega upravitelja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, vendar pa se zbora krajanov niso udeležili.

Na zboru krajanov je bilo pristonih 120 vaščanov in trije predstavniki KS Reteče.

Na zboru krajanov so člani odbora za izgradnjo sekundarne kanalizacije in vodovoda, ter priključkov in člani sveta KS predstavili nekatere pomanjkljivosti, ki so se pojavile pri gradnji primarnih in sekundarnih vodov. Najbolj je bil izpostavljen problem “Matajevcev”, kjer sekundarnega voda sploh ni predvidenega. Člani odbora in svetniki so predstavili “mapo” z predlaganimi rešitvami, ki so jo poslali na občino. Pri tem so dobili močno podporo vaščanov, da bi bile spremembe ustrezne, seveda ob natančnem pregledu in z rešitvami, ki bi jih glede na predlagano dal projektant.

Glavna tema vprašanj krajanov pa je bila kakšna bo cena za priključitev na kanalizacijo. Ampak ker ta še ni znana je to vprašanje ostalo neodgovorjeno.

Ostale podrobnosti si lahko ogledate v zapisniku zbora krajanov.

Comments are closed.