Zbor krajanov

Pozdravljeni krajani Godešiča, Reteč, Gorenje vasi,  Puštala, Stare Loke in Vincarjev!

Po natančnem branju novega Osnutka odloka za komunalni prispevek, lahko ugotovimo, da smo z dosedanjim opozarjanjem na napake v prejšnjem Programu opremljanja predstavniki krajevnih skupnosti in iniciative že bili delno uspešni in je bila občina Škofja Loka v novem Programu opremljanja primorana upoštevati nekatere  naše pripombe. Tako se je zaradi odprave nekaterih napak povprečni komunalni prispevek za novopriključnike sedaj iz prejšnjih povprečnih 4.461 EUR znižal na sedanjih povprečnih 3.120 EUR.

Ob tem ugotavljamo da je tudi v novem programu opremljanja še veliko nepravilnosti, ki še vedno ohranjajo komunalni prispevek na previsokem in nepravičnem nivoju. Napake, ki jih ugotavljamo so nepravilno upoštevanje stroškov vzdrževanja, nepravilna uporaba podatkov iz registra osnovnih sredstev, neupoštevanje vseh zunanjih virov, neupoštevanje samoprispevka, ni natančno določeno pravilo upoštevanja velikosti gradbene parcele, itd, poleg tega pa je višina predlaganega komunalnega prispevka tudi socialno nevzdržna in bi pomenila nerešljiv problem za mnoge od naših sokrajanov.

 

Glede na ta dejstva bomo izvedli zbor krajanov še pred sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek  7.5.2015.Tako bomo o nepravilnostih ter o višini komunalnega prispevka obvestili krajane neposredno.

KS Reteče in Godešič bomo skupni zbor krajanov pripravili v torek 6.5.2015 ob 20h zvečer.

Comments are closed.