Naravna dediščina

Sorško polje.
Tu so ostanki nižinskega gozda v kmetijski krajini. V večinskem delu predstavljajo razvojno stare površine gozdov. Zato spadajo med gozdno dediščino.sorsko_polje

 

Sora.
Ob reki in v njej so ohranjeni številni habitati ogroženih živalskih vrst. Reka je tudi pomembna pot nekaterih ogroženih rib. Sora tako spada med hidrološko in zoološko naravno dediščino. Sora je tudi del območja Natura 2000.

 

Godeške loke (po domače “Prod”).
Pod Godešičem je območje lok (po domače Na Produ) s poplavnim gozdom in ohranjenimi prodišči, ki predstavlja bogastvo habitatov s specifičnim živalstvom in rastlinstvom. Pojavljajo se redke gozdne združbe, vezane na poplavno ravnico. Godeške loke spadajo med zoološko in gozdno naravno dediščino. Godeške loke so vključene v območje Natura 2000.

loke