Župan že pošilja odločbe za komunalni prispevek

Občinski svetniki županove koalicije so sprejeli odlok, po katerem nam bo občina zaračunala komunalni prispevek. Nekateri so odločbe že prejeli.

V odločbi je določen rok za plačilo, ki je 30 dni od dokončnosti odločbe (če se ne pritožite, to pomeni skupaj 45 dnevni rok za plačilo). Zoper odločbo je v 15. dneh po prejemu dopustna pritožba, o kateri odloča župan.

Iniciativa za pravičen komunalni prispevek je z aktivnim delom dosegla, da bo komunalni prispevek nižji za okoli 40-50%, v primerjavi z lanskim predlogom. A kljub temu je komunalni prispevek še vedno previsok. To trdimo z argumenti, ki pa jih župan in občinska uprava ne želita upoštevati. Še vedno so nepravilno določeni skupni stroški, pri obračunskih stroških pa občina ni odštela vseh virov financiranja (npr.samoprispevkov). Prav tako nam župan ne želi priznati olajšave za pretekla vlaganja. Drugod lastnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav nudijo olajšavo v višini cca. 60%!

Občinski svetniki so izglasovali plačilo komunalnega prispevka na obroke, vendar ne tako, kot je bilo obljubljeno! Primer; če boste imeli za plačilo 3.000 EUR komunalnega prispevka, ga boste morali poravnati v največ 3 obrokih znotraj 12 mesecev!

Poleg previsokega komunalnega prispevka, so nas postavili v izrazito neenakopraven položaj, saj niso vsem zagotovili enakih pogojev za priklop na kanalizacijo. Prav bi bilo, da bi vsakomur izmed priključnikov zagotovili sekundarni vod 1m v parcelo.Občina pa od nas zahteva, da na svoje stroške zgradimo več 10 metrov sekundarnih vodov, celo preko tujih zemljišč.
Tu opozarjamo na občinski odlok, po katerem se tistim, ki potrebujete črpalko za odvajanje odpadne vode iz pritličja objekta, ni potrebno priključiti na kanalizacijo.

V petek, 6. 11. 2015 ob 19. uri, bo v kulturnem domu v Retečah srečanje vseh krajanov Godešiča, Reteč in Gorenje vasi, kjer bomo skušali odgovoriti na vaša vprašanja.

Vsak torek in četrtek v mesecu novembru, pa bo med 19. in 20. uro v Kulturnem domu v Retečah odprta tudi informacijska pisarna. Pričnemo v torek, 3. 11. 2015.

 

Iniciativa za pravičen komunalni prispevek

www.iniciativapkp.com
komunala.grsv@gmail.com

Comments are closed.