Archive for Prispevki KS Godešič

Postavil se je zabojnik z merilno opremo za izvajanje meritev imisij prahu (PM10)

V preteklem tednu je na Godešiču 77 (pri Bifeju) pooblaščeni izvajalec meritev IVD Maribor, po naročilu podjetja Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka za 12 mesecev postavil zabojnik z merilno opremo za izvajanje meritev imisij prahu (PM10), SOX in NOX. Rezultate meritev bodo primerjali z rezultati v letih 2009-2010, ko so bile meritve imisij na Godešiču že izvedene.

Poziv za sofinanciranje obnove kozolcev

Obveščamo vas, da z namenom izboljšanja podobe kulturne krajine v občini Škofja Loka objavljamo javni poziv za sofinanciranje obnove kozolcev in sicer za menjavo polomljenih, dotrajanih in nadomeščanje manjkajočih lat (rant) kozolca. Eden od pogojev za sodelovanje na javnem pozivu je, da kozolec ni v funkciji oglaševanja. Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. 11. 2019.

Razpisno gradivo najdete na spletni povezavi:
https://skofjaloka.si/objava/216100


Ureditev cestišča in dela parkirišča pri bifeju

V preteklih dneh smo v KS Godešič pričeli z urejanjem asfaltne poti do bifeja ŠD Kondor Godešič, urejanjem dela parkirišča ter ureditev odvodnjavanja meteornih vod na tem območju. Dela bodo predvidoma zaključena do konca avgusta, v tem času bo veljal nekoliko spremenjen režim parkiranja, ki se bo sproti prilagajal, v dogovoru z izvajalcem del Gradbeništvo Šink d.o.o. Prišlo bo tudi do krajših zapor ceste mimo bifeja.

Hvala za razumevanje.

Večer na vasi ’19

V nedeljo zvečer, 23. 6. 2019, smo pred cerkvijo sv. Nikolaja na Godešiču uspešno pripravili prireditev Večer na vasi, ki jo na Godešiču pripravljamo vsako leto od leta 2001. Tega leta smo se spominjali desetletnice samostojne države Slovenije. Večer na vasi je posvečen dnevu državnosti ter šegam in običajem kresne noči, zaradi tega ga vedno pripravimo na kresni večer, 23. junija, na predvečer goda Janeza Krstnika, ko se po starem ljudskem izročilu »dan obesi«, kar pomeni, da se prične dan krajšati in noč podaljševati.

Večer na vasi se je začel z našo himno Zdravljica, ki jo je s čudovitim glasom zapela Jelka Hafner.
Pozdravni nagovor s strani organizatorja KS Godešič je imel podpredsednik KS Godešič Matjaž Krajnik.
Osrednji govor na prireditvi je imel novoizvoljeni župan občine Škofja Loka, g. Tine Radinja.

Lana Rep je odlično vodila prireditev in na oder povabila mešani pevski zbor OŠ Reteče, kjer so nam par ljudskih zapeli učenci iz Godešiča in Reteč.
Poleg učencev iz podružnične osnovne šole, so nastopali še recitatorka Nika Jelenc s pesmijo Neže Maurer Želja. Krajšo igrico pa so odigrali Vid Karlin, Lili Helena Červek in Jure Križaj, ki so odigrali in recitirali pesem Andreja Rozmana Roze, Mleko.
Glasbeni program se je nadaljeval s kitaristom Gašperjem Kavčičem, ob koncu prireditve pa so nas že tradicionalno razveselili Reteški tamburaši, člani veteranske skupine Bisernica, ki jo vodi Marjan Igličar.

Lana nam je v kratkem besedilu tudi povedala, da je bila prejšnjo sredo v Sokolskem domu v Škofji Loki predstavitev nove številke zbornika Loški razgledi 65/2018, ki jih izdaja Muzejsko društvo Škofja Loka, katerega predsednik je naš vaščan Sandi Igličar. V najnovejši številki Loških razgledov sta objavljena tudi dva prispevka iz Godešiča. Restavratorka Anita Kavčič Klančar je zapisala o restavriranju freske na zahodni strani ob vhodu v godeško cerkev svetega Miklavža, ki so jo ustvarili goriški mojstri okoli leta 1400. Umetnostni zgodovinar Damir Globočnik pa je v prispevku z naslovom Slikar Franc Novinc iz Godešiča obširno predstavil ustvarjanje našega rojaka Tonkovega Frenka, ki je lani praznoval 80-letnico. Ob visokem življenjskem jubileju mu čestitamo in mu želimo še veliko zdravih let, obilo ustvarjalnega navdiha in Božjega blagoslova.

Prireditev se je končala ob prigrizkih in rujni kapljici ter druženju nastopajočih ter obiskovalcev.

Fotogalerija


Matjaž Krajnik,
podpredsednik KS Godešič

« Stari zapisi Trenutni zapisi »